Wereldmissiemaand 2020: Gelukkig de vredestichters

De campagne voor de Wereldmissiemaand heeft dit jaar als motto ‘Gelukkig de vredestichters’.
West-Afrika krijgt daarin de volle aandacht. Te midden van grote problemen als honger, armoede,
terreur en de coronapandemie wil Missio er stemmen van hoop laten horen. In de landen van de
Sahelregio lijden de mensen al lange tijd onder armoede, honger en terreur van islamitische
fundamentalisten. Nu komt daar nog de coronapandemie bij. Veel Afrikanen zijn zich echter
amper bewust van de gevaren van het virus voor de gezondheid. Zij maken zich vanwege de
ernstige veiligheids- en economische situatie veel meer zorgen om hun bestaan.

In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met
haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke
medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke
netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven. Ons wordt gevraagd daarbij
te helpen met gebed en geld.

In het weekend van 17 en 18 oktober zal hiervoor in onze kerken worden gecollecteerd.
En u kunt ook helpen met een overschrijving op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *