Waarom lid

De dood, we zijn er het liefst (nog) niet mee bezig. Het liefst denken we er niet over na, of stellen het uit om er dingen voor te regelen.

Maar de dood is onlosmakelijk met het leven verbonden.

Gek genoeg verzekeren mensen wel hun leven en denken na over later, over het pensioen, maar over uitvaartzorg wil men vaak niet nadenken.

Een uitvaart is soms onvoorzien maar altijd kostbaar, onze contributie is dat niet.

Wordt lid en bespreek je wensen.

Over Sint Tekla Uitvaartvereniging

De uitvaartvereniging St. Tekla bestaat al enige tijd. De vereniging is opgericht in 1934 en is er voor de leden. Een vereniging zonder winstoogmerk die een waardig uitvaart verzorgt. Er is een dienstenpakket waar je als lid gebruik van kan maken. Maar ook als niet lid kan gebruikt worden gemaakt van Tekla.

Wij ontzorgen uw nabestaanden omdat zij al genoeg aan hun hoofd hebben bij een overlijden.

Zo regelen we zaken waar u niet direct zelf aan denkt, zoals: aangifte bij het gemeentehuis, advertenties in de dagbladen, de bloemen, de rouwkamer, de kerk, het crematorium of een andere ruimte voor het afscheid, het bestellen van de koffietafel, het transport, de volgauto’s en verder alles wat nodig is voor een goede uitvaart.

Daarbij is alles bespreekbaar en heel veel mogelijk. Uw wensen staan centraal.

Hoe werkt het

Bij een overlijden kan er rechtstreeks met één van onze professionele uitvaartleiders/sters gebeld worden. De keuze is daarbij aan u.
 
De uitvaartleidster zal van het begin tot het eind alles rond de uitvaart begeleiden en verzorgen. Hij/zij komt met enige regelmaat langs om te kijken hoe alles gaat en ontzorgt.
 
De uitvaartleider/ster zorgt dat alle declaraties rond de uitvaart worden verzonden aan onze penningmeester, die alles keurig bij elkaar op één declaratie zet. Overzichtelijk en duidelijk, alles bij elkaar. Daarbij wordt onder aan de streep € 1.200 afgetrokken omdat u lid bent en gebruik maakt van onze uitvaartleiders/sters.
 
Er kan tegen vergoeding gebruik worden gemaakt van items van de vereniging zoals bijvoorbeeld een koelplaat. Dit is een stuk voordeliger dan dat u deze van een professionele uitvaartverzorger gebruikt.
 
Mocht u kiezen voor een andere uitvaartleider/ster dan die van de vereniging, dan dient u een bewijs van overlijden van het lid, toe te zenden aan onze penningmeester. Er is dan recht op een éénmalig vergoeding van € 875.
 
Als lid hebben nabestaanden de vrije keuze voor een uitvaartleider/ster.  Maar er zit een groot prijsverschil in de professionele uitvaartverzorgers. Indien er gebruik wordt gemaakt onze eigen uitvaartleiders/sters, dan is dat (niet alleen als lid) een stuk voordeliger.  Een uitvaart is vaak al kostbaar genoeg.
 
Een mooi en goed afscheid, dat is waar wij voor staan. Met uw wensen in het achterhoofd. De reden dat mensen kiezen voor Tekla is juist een uitstekende dienstverlening, waar u gewoon recht op heeft als lid.
 
Percentage lid
 
Bij de vereniging is het mogelijk percentage lid te worden. Dit houdt in dat je als nieuw lid direct lid bent na betaling van de contributie en opname in het ledenbestand. Na overlijden heb je dan recht op een percentage van onze dienstverlening.  Er zal in dat geval iets moeten worden bijbetaald, of het lid ontvangt een percentage van de vergoeding. Dit naar gelang een tabel waarin de leeftijden bij het instappen staan vermeld. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. 
 

Tip

Bespreek met uw kinderen dat u lid bent van de vereniging, zodat zij daarvan op de hoogte zijn.

Betaalt u lidmaatschap voor uw kinderen, laat het weten aan uw kinderen, zodat zij daarvan op de hoogte zijn.

Geef wijzigingen direct aan ons door zoals: Verhuizing, geboorte, een kind dat het ouderlijk huis verlaat en op zichzelf gaat wonen, trouwen, scheiden, gewijzigd rekeningnummer, of iedere andere wijziging. Zo kunnen wij u goed van dienst zijn.

Heeft u uitvaartwensen die u vooraf wilt bespreken met één van onze uitvaartleidsters? Neem contact op en laat het weten.

Wat zijn de kosten

De contributie bedraagt € 20 per jaar. Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van onze vereniging.
 
Ook als u ouder bent kunt u lid worden, u betaalt dan echter wel inschrijfgeld afhankelijk van uw leeftijd, ook kunt u kiezen om percentage lid te worden.
 
De kinderen tot 16 jaar, mits deze in ons ledenbestand zijn bijgeschreven, vallen onder het lidmaatschap van hun ouders. 
 
Omdat er is gekozen voor een bedrag die in mindering wordt gebracht op de totale uitvaartkosten, ongeacht begraven/cremeren zullen onderstaande kosten worden doorberekend per uitvaart (zover gebruikt):
 
  • Dragers € 50 per drager per keer
  • Administratiekosten € 75
  • Koeling € 110
  • Bovenplaat € 10
  • Materialen – plantentafel/schermen € 25
  • Materialen – Rok/plantentafels/schragen € 25
Wie bellen
 
Bij een overlijden kunt dag en nacht contact opnemen met onze uitvaartverzorgster:
 
Anita Messelaar               06-20915051
Els Jonker                        06-34956504
Nathalie van Schagen     06-48235357
 
Voor lidmaatschap en contributie Penningmeester:
Ellen Danenberg              06 11414244
 
Algemene vragen                             
 
Secretaris:
Sandra Oudeman        06-37303500
 
Voorzitter:
 
Kees Molenaar            06 10383092
 
Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
 
Kind geboren, verhuizing, scheiding, ander rekeningnummer of iedere andere wijziging, meld het ons direct!
 
Prijslijst leden Privacyverklaring Huishoudelijk reglement Statuten Laatste wensen codicil Jaarverslag 2023 FINANCIEEL OVERZICHT 2022

Wie bellen

Bij een overlijden kunt dag en nacht contact opnemen met onze uitvaartverzorgster:

Anita Messelaar 06 20915051

Els Jonker 06 34956504

Nathalie van Schagen 06 48235357

Contactgegevens vereniging:
 
 Voorzitter: Kees Molenaar 06 10383092
 
 Secretaris: Sandra Oudeman 06 37303500
 
 Penningmeester: Ellen Danenberg 06 11414244
 
 
Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
 
Kind geboren, verhuizing, scheiding, ander rekeningnummer of iedere andere wijziging, meld het ons direct!