Over ons

Caritas staat voor dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen. Mede daardoor willen wij bijdragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Daarnaast schenken we aandacht aan de zieken en ouderen in onze parochiegemeenschap.

Lees meer AVG persoonsgegevens

Contact

Vacature – Voorzitter
Afra Commandeur-Boots – Secretaris
Frans Dekker – Penningmeester
Erna Borst-Kunis – Bestuurslid
Jan de Wit – Bestuurslid
Annie de Haan-Koning – Bestuurslid
Nel Borst-Wit – Bestuurslid
Afra Beers-v.d. Gulik РBestuurslid
Cees Smit РBestuurslid
Mary v.d. Burg-v.d. Heijden – Bestuurslid