De Noordender parochie het Heilig Hart van Jezus is gesticht in 1910 en bestaat momenteel uit ongeveer 2000 katholieken uit De Noord. Daarnaast zijn er gelovigen buiten het dorp die zich met deze parochie verbonden voelen. De parochie hoort bij het decanaat (Groot) Alkmaar en het bisdom Haarlem.
De parochie heeft een samenwerkingsverband, de Vijfhoek, met de R.K. Kerk van de H. Martinus uit ’t Veld, de R.K. Kloosterkerk te Nieuwe Niedorp en de R.K. LKerk Wulfram in Waarland.

De kerk is het meest markante gebouw van De Noord. Zij is gebouwd in de tamelijk strakke stijl van “Het nieuwe bouwen”, m.a.w. er wordt niet teruggegrepen op bestaande bouwstijlen. De toren, met zijn ui-vormige spits, draagt echter sporen van de Byzantijnse bouwstijl.

De patroon van kerk en parochie is het Heilig Hart van Jezus. Parochie betekent “metgezel van de Heer”. In dit huis van de Heer is iedereen welkom. Wekelijks komen parochianen samen om de liturgie te vieren. Het ervaren van of het verlangen naar God als Vader, Zoon en Heilige Geest is de drijfveer. Het verhaal van de Heilige Schrift, de Bijbel, is de bron.

Klik hieronder op de knop ‘HISTORIE’ voor de gehele historie van het Heilig Hart van Jezus. Voor de contactgegevens van het bestuur en andere leidende groepen binnen onze parochie klik op de knop ‘CONTACT’. Voor de gegevens vanwege onze ANBI status klik op ‘ANBI’.

Wie is de pastoor?

Ignas Tilma (35) ging in december 2018 aan het werk als pastoor in de Vijfhoek: ’t Veld, Waarland, Nieuwe Niedorp en Heerhugowaard-De Noord en ’t Kruis. 

Ik ben geboren in Amsterdam, in de Pijp. Ik ben de derde in een gezin van zeven kinderen: mijn zus is de oudste en na haar volgden zes jongens. Toen ik elf was verhuisden we naar Maarssen. In Utrecht volgde ik de middelbare school. Als hobby speelde ik trompet in de plaatselijke fanfare. Ook in de parochie waren we actief. Ik was misdienaar en heb erg genoten van het zingen in het jongerenkoor.

Na de middelbare school heb ik me aangemeld voor de priesteropleiding van het bisdom Haarlem. Die was gevestigd in het dorpje Vogelenzang, waar we als studenten samen leefden, colleges volgden en studeerden. Na zes jaar studie begon ik aan het zogenaamde pastorale jaar in de parochies van Beverwijk en Wijk aan Zee en ontving ik de diaken- en priesterwijding. Vervolgens kreeg ik van de bisschop een benoeming in de Wieringermeer en op Wieringen, twee parochies die al langere tijd samenwerkten. Daar heb ik de afgelopen negen jaar met veel plezier gewerkt. Ik raakte betrokken bij al het pastorale werk: de vieringen, dopen, uitvaarten en alles wat er tussen zit. Het is heel bijzonder om in die pastorale contacten mensen te leren kennen en van heel nabij betrokken te zijn bij wat er in hun leven aan mooie en verdrietige dingen gebeurt.

Naast mijn werk in de parochies ben ik ook doorgegaan met studeren. Aan de universiteit van Tilburg volgde ik vakken exegese, oftewel Bijbeluitleg. Dat vind ik één van de mooiste dingen om te doen. De verhalen van de heilige Schrift bevatten zoveel moois, waaruit we levenskracht kunnen opdoen.

Na negen jaar op dezelfde plek, vond de bisschop het tijd voor een nieuwe uitdaging. Hoewel ik goed om m’n plek zat, kon ik me daar wel in vinden. Per 1 september ben ik benoemd tot pastoor van zes parochies: Tuitjenhorn, Waarland, ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard De Noord en Heerhugowaard ’t Kruis. De overgang heeft een aantal maanden nodig. Ik moet mijn opvolger inwerken en mijn werkzaamheden afbouwen in de oude parochies. Ondertussen probeer ik langzaam in te werken in de nieuwe parochies.

Zoals ik aan het begin van dit stukje liet merken, kende ik uw dorp Tuitjenhorn en de omgeving nog niet zo goed. Inmiddels heb ik al een aantal mensen leren kennen en nog eens uitgebreid de omgeving verkend. Ik hoop als pastoor van uw gemeenschap niet alleen steeds beter de weg te kennen, maar vooral met u kennis te maken en samen met u ons mooie geloof te beleven en uit te dragen.