Over ons

In onze parochie doen de jongeren het vormselproject als ze in de brugklas zitten. Het project bereidt jongeren van 12 of 13 jaar voor op het Heilig Vormsel waarmee zij besluiten Jezus te volgen in zijn voetsporen. Het is een uitgebreid project van ongeveer 7 maanden waarbij iedere cyclus afgesloten wordt met een viering. Naast de wekelijkse bijeenkomsten vinden er tal van activiteiten plaats zoals een survival, een bezoek aan Amsterdam, contacten met andere groepen in de samenleving enz. Ook wordt geprobeerd het kerkelijk jaar, met name de activiteiten in de Goede Week, onder de aandacht te brengen. Een belangrijke rol is er voor de begeleiders, dit zijn jongeren van rond de 20, zij worden gestimuleerd actief te zijn in de geloofsgemeenschap. Zij hebben een verantwoordelijke taak,namelijk het doorgeven van (christelijke) normen en waarden.
 
Het project werkt aan de opbouw van de gemeenschap en heeft een uitstraling naar de gehele parochie. De betrokkenheid van deze verschillende partijen klinkt door in alle activiteiten die gedurende het project plaatsvinden. De kerk wordt zo niet geïsoleerd, maar geïntegreerd met de
dagelijkse realiteit.
 
Lees meer Handleiding Survival 2020

Vormselviering 2020

Onze agenda

Klik om te bekijken
DATUM TIJD PLAATS BIJZONDERHEDEN
woensdag 2 september 2020 19:30 Parochiecentrum Voorbereiding survival + 1e cyclus voor begeleiders
zaterdag 12 september 2020 8:00 Parochiecentrum Survival 
donderdag 24 september 2020 19:30 Parochiecentrum Thema avond 1 voor de ouders en begeleiders
woensdag 30 september 2020 18:45 Parochiecentrum Projectavond 1
vrijdag 2 oktober 2020 17:30 Kaagweekend Vertrek voor inspiratie weekend op de Kaag
zaterdag 3 oktober 2020   Kaagweekend Programma op deKaag
zondag 4 oktober 2020   Kaagweekend Programma op deKaag
woensdag 7 oktober 2020 18:45 Parochiecentrum Projectavond 2
zondag 18 oktober 2020 9:30 Kerk Vormselkoor zingt in de viering
woensdag 18 november 2020 18:55 Parochiecentrum Projectavond 3
zaterdag 21 november 2020 13:00 Parochiecentrum Afsluiting 1e cyclus Zorgstages. Gezamelijke maaltijd
zaterdag 21 november 2020 19:30 Kerk Eucharistieviering afsluiting 1e cyclus.
woensdag 9 december 2020 18:55 Parochiecentrum Projectavond 4
woensdag 16 december 2020 19:30   Repetitie Ad-hockoor 2e kerstdag
woensdag 23 december 2020 19:30   Repetitie Ad-hockoor 2e kerstdag
woensdag 23 december 2020   Kerkplein Verdeling rooster herders i.o.d. levende kerststal
zaterdag 26 december 2020 9:15 Kerk 2e kerstdag zingen met Ad hoc koor
woensdag 13 januari 2021 18:55 Parochiecentrum Projectavond 5
woensdag 10 februari 2021 18:55 Parochiecentrum Projectavond 6 vormelingen samen met ouders
woensdag 17 februari 2021 19:30 Kerk Aswoensdag viering
vrijdag 26 februari 2021 18:15 op locatie Sircelslag
woensdag 3 maart 2021 19:30 Parochiecentrum Thema avond 2 over Goede Week. Ouders en begeleiders.
zaterdag 6 maart 2021 6:00 Kerkplein Amsterdam ‘op zoek naar mensen die de stad leefbaar houden’
zaterdag 6 maart 2021 19:30 Kerk Eucharistieviering afsluiting 2e cyclus.
woensdag 10 maart 2021 18:55 Parochiecentrum Projectavond 7
woensdag 17 maart 2021 19:30 Parochiecentrum Projectavond 8
woensdag 31 maart 2021 19:30 Kerk Boeteviering met zang van Deo Vacare
zaterdag 3 april 2021 19:30 Kerk Boeteviering
zondag 4 april 2021     Pasen
woensdag 14 april 2021 18:55 Parochiecentrum Projectavond 9
zaterdag 1 mei 2021 18:55 Parochiecentrum Vertrek naar Rome voor begeleiders
zondag 2 mei 2021     Rome reis voor begeleiders
maandag 3 mei 2021     Rome reis voor begeleiders
dinsdag 4 mei 2021     Rome reis voor begeleiders
woensdag 5 mei 2021     Rome reis voor begeleiders
zaterdag 15 mei 2021 6:00 Venhuizen 40 MM en avond afsluiting met BBQ in pastorietuin
zondag 30 mei 2021 9:00 Kerk Vormselviering
zaterdag 19 juni 2021 9:00 Kerk Bavodag Basiliek Haarlem
zondag 20 juni 2021 9:30 Kerk Vormselkoor zingt in H.Hartviering

Contact

Leden werkgroep vormsel:
 
Randi Stoop – 0613972764
Cees Bakker – 0629130034
Gerben Plak
Ian Commandeur
Dylan Beers
Nick Koopman
 

E-mail:
Vormseldenoord@gmail.com