Over ons

In onze parochie doen de jongeren het vormselproject als ze in de brugklas zitten. Het project bereidt jongeren van 12 of 13 jaar voor op het Heilig Vormsel waarmee zij besluiten Jezus te volgen in zijn voetsporen. Het is een uitgebreid project van ongeveer 7 maanden waarbij iedere cyclus afgesloten wordt met een viering. Naast de wekelijkse bijeenkomsten vinden er tal van activiteiten plaats zoals een survival, een bezoek aan Amsterdam, contacten met andere groepen in de samenleving enz. Ook wordt geprobeerd het kerkelijk jaar, met name de activiteiten in de Goede Week, onder de aandacht te brengen. Een belangrijke rol is er voor de begeleiders, dit zijn jongeren van rond de 20, zij worden gestimuleerd actief te zijn in de geloofsgemeenschap. Zij hebben een verantwoordelijke taak,namelijk het doorgeven van (christelijke) normen en waarden.
 
Het project werkt aan de opbouw van de gemeenschap en heeft een uitstraling naar de gehele parochie. De betrokkenheid van deze verschillende partijen klinkt door in alle activiteiten die gedurende het project plaatsvinden. De kerk wordt zo niet geïsoleerd, maar geïntegreerd met de
dagelijkse realiteit.
 
Lees meer Handleiding Survival 2020

Vormselviering 2020

Onze agenda

Klik om te bekijken
DATUM TIJD PLAATS BIJZONDERHEDEN
woensdag 1 september 2021 19:30 parochiecentrum voorbereiding survival + 1e cyclus voor begeleiders
zaterdag 11 september 2021 8:00   Survival 
woensdag 21 september 2022 19:30 parochiecentrum Thema avond 1 voor de ouders en begeleiders
woensdag 29 september 2021 18:45 parochiecentrum projectavond 1
vrijdag 1 oktober 2021 17:30 kaagweekend vertrek voor inspiratie weekend op de Kaag
zaterdag 2 oktober 2021   kaagweekend programma op deKaag
zondag 3 oktober 2021   kaagweekend programma op deKaag
woensdag 6 oktober 2021 18:45 parochiecentrum projectavond 2
zondag 17 oktober 2021 9:30 kerk vormselkoor zingt in de viering
woensdag 27 oktober 2021 18:45 parochiecentrum projectavond 3
zaterdag 13 november 2021 13:00   afsluiting 1e cyclus Zorgstages. Gezamelijke maaltijd
zaterdag 13 november 2021 19:30 kerk Eucharistieviering afsluiting 1e cyclus.
woensdag 17 november 2021 18:45 parochiecentrum projectavond 4
woensdag 15 december 2021 19:30   repetitie Ad-hockoor 2e kerstdag
woensdag 22 december 2021 19:30   repetitie Ad-hockoor 2e kerstdag
woensdag 22 december 2021   kerkplein verdeling rooster herders i.o.d. levende kerststal
zondag 26 december 2021 9:15 kerk 2e kerstdag zingen met Ad hoc koor
woensdag 12 januari 2022 18:45 parochiecentrum projectavond 5
woensdag 26 januari 2022 18:45 parochiecentrum projectavond 6 vormelingen samen met ouders
woensdag 9 februari 2022 19:30 parochiecentrum thema avond 2 over Goede Week. Ouders en begeleiders.
zaterdag 12 februari 2022 6:00 kerkplein Amsterdam ‘op zoek naar mensen die de stad leefbaar houden’
zaterdag 12 februari 2022 19:30 kerk Eucharistieviering afsluiting 2e cyclus.
woensdag 16 februari 2022 18:45 parochiecentrum projectavond 7
vrijdag 25 februari 2022 18:15 op locatie Sircelslag
woensdag 2 maart 2022 19:30 kerk Aswoensdag viering
woensdag 16 maart 2022 19:30 parochiecentrum projectavond 8
woensdag 23 maart 2022 18:45 parochiecentrum projectavond 9
woensdag 13 april 2022 19:30 kerk Boeteviering met zang van Deo Vacare
zaterdag 16 april 2022 21:00 kerk taken in de Paaswake
zondag 17 april 2022     Pasen
zaterdag 30 april 2022 18:45 parochiecentrum vertrek naar Rome voor begeleiders
zondag 1 mei 2022     Rome reis voor begeleiders
maandag 2 mei 2022     Rome reis voor begeleiders
dinsdag 3 mei 2022     Rome reis voor begeleiders
woensdag 4 mei 2022     Rome reis voor begeleiders
zondag 15 mei 2022 9:00 kerk vormselviering
zaterdag 28 mei 2022 6:00 Venhuizen 40 MM en avond afsluiting met BBQ in pastorietuin
zaterdag 11 juni 2022 9:00 kerk Bavodag Basiliek Haarlem
zondag 26 juni 2022 9:30 kerk vormselkoor zingt in H.Hartviering

Contact

Leden werkgroep vormsel:
 
Randi Stoop – 0613972764
Cees Bakker – 0629130034
Gerben Plak
Ian Commandeur
Dylan Beers
Nick Koopman
 

E-mail:
Vormseldenoord@gmail.com