Waarom 40 dagen? – Pastoor Tilma

We bereiden ons voor op Pasen: het feest van nieuw Leven, van vernieuwing en verzoening. Gods kracht stelt ons daartoe in staat. In Jezus vinden we daarvoor de bron. Jezus geeft ook het voorbeeld van 40 dagen voorbereiding. Voordat Hij rondtrok en de blijde boodschap verkondigde, trok Hij zich 40 dagen terug in de woestijn. Die keuze sluit aan bij de geschiedenis van het volk Israël. Toen dat volk immers uit Egypte wegging, trok het 40 jaar lang door de woestijn op weg naar het beloofde land. Voor deze bijdrage ging ik op zoek naar de betekenis van het getal 40.

Het getal 40 komt vaker terug in Bijbelse verhalen. Als je die verhalen naast elkaar legt, dan zien we dat het getal 40 te maken heeft met inkeer en vernieuwing. In het verhaal van Noach, bijvoorbeeld, regent het 40 dagen en nachten. Het water uit de hemel spoelt de aarde weer schoon en zorgt voor een nieuw begin. Gedurende een periode van 40 jaar of 40 dagen worden mensen op de proef gesteld en krijgen ze de mogelijkheid om te groeien in wie ze zijn, in waartoe ze zijn geroepen. Dat geldt voor het volk dat 40 jaar in de woestijn rondtrekt, maar ook voor de inwoners van Ninevé die van Jona 40 dagen de tijd krijgen om hun leven om te gooien.

Wat ik niet wist, was dat het leven van Mozes in te delen is in drie periodes van 40 jaar. Volgens de Bijbel werd hij 120 jaar oud. De laatste 40 daarvan trok hij met het volk Israël door de woestijn. Maar mijn aandacht viel vooral op de middelste periode. In die tijd verbleef hij ook in de woestijn, bij zijn schoonfamilie in Midjan. Opgegroeid als een Egyptische prins, leerde hij daar het vak van herder. Dat is een boeiend groeiproces: van leiderschap met wereldlijk gezag, naar leiderschap naar het beeld van de goede Herder! Misschien iets voor ons om bij stil te staan in deze 40 dagentijd. Welk groeiproces maken wij door? Laten we ons vormen naar Gods beeld en gelijkenis?

Een ander verhaal dat mij aanspreekt is het verhaal van Elia. Deze profeet zit er op gegeven moment helemaal doorheen. Ook profeten kunnen soms een burn-out hebben! Op dat moment komt er een engel die hem weer bij de les brengt. Bovendien geeft de engel hem te eten en te drinken. Daar sterkt Elia weer van aan. Hij hervindt zijn energie en reist vervolgens te voet 40 dagen en nachten naar de berg Horeb. Daar heeft hij een geweldige Godservaring, die hem weer richting geeft in zijn leven. Gesterkt door voedsel uit de hemel, vindt hij vernieuwing en perspectief.

Wist u trouwens dat we na Pasen ook een veertigdagentijd hebben? Van Pasen tot Hemelvaart is precies 40 dagen. Ook dat gaat terug op de Bijbel. Na de verrijzenis bleef Jezus 40 dagen aan zijn leerlingen verschijnen, voordat hij terugging naar de hemel.

Het getal 40 staat symbool voor het gehele mensenleven. Om vernieuwing, verdieping en richting te vinden, zijn daarvoor periodes van groei nodig. De veertigdagentijd biedt ons daarvoor ieder jaar de kans. Een tijd van gedeeltelijke quarantaine, van zuivering en het overwinnen van ongezonde invloeden in ons bestaan. Een tijd van groei als mens, als gelovige, als kind van God.

Pastoor Tilma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *