Informatie en overzicht

R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus

Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185

pastorie.de.noord@gmail.com

www.heilighartdenoord.nl

Facebook: Heilig hart parochie.

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
06-38345350
iwtilma@gmail.com

Diaken Hans Bruin
06-54956924
hansbruin@outlook.com

Diaken Toon Jorink
06-5149 4718
t.jorink@gmail.com

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met pastoor Tilma

Heilig Hart raad
Vicevoorzitter – Gea Klercq – 072-571 5265
Secretaris – Vacature
Penningmeester – Alma Danenberg – 072-571 9434

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese – Vacature
Sectie Liturgie – Marga van Langen – 072-574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw – Ans Rendering – 072-5741589
Sectie Diaconie – Vacature

Personele Unie – Pim Mooij – 072-5715332

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De gegevens vindt u bovenstaand”

 

Kopij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen copyheilighart@gmail.com

Let op.  Dit is een nieuw mailadres!!!!

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor zaterdag 21 maart voor 12 uur op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens de openingstijden van het secretariaat Ook voor e-mail geldt dat dit voor zaterdag 21 maart voor 12 uur gemaild dient te worden.

Kerkwerken
In maart is de groep van mevrouw mevr. van Schagen – Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te brengen.

Bloemengroep
In maart wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede.

WEEKEINDE 14 EN 15 MAART 2020
Derde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Exodus 17, 3-7 (In de woestijn lest God de dorst van zijn volk)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 4, 5-42 (Jezus openbaart zich als een bron van levend water en als redder van de wereld)

ZONDAG 15 MAART OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met zang van Lau Berkhout. Voorganger: diaken Hans Bruin.

Gebedsintenties: Eef Westmeijer en Bets Westmeijer-Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Piet Borst, levende en overleden familie Jong-Schilder, Alie Idema-van Diepen, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, Tiny Veldman-Overtoom kinderen en familie, overleden ouders van Schagen-de Moel en familie, overleden ouders Buter-Bakker en Alie, in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas.

Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Britt Snoek en Roos Ligthart. Koster: Kees Berkhout.

WOENSDAG 18 MAART OM 19.30 UUR
Dag afsluiting met Deo Vacare

DONDERDAG 19 MAART 0M 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.

WEEKEINDE 21 EN 22 MAART 2020
Vierde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het eerste boek Samuël 16, 1b.6-7.10-13a (Samuel ziet in de jonge David een man naar Gods hart en zalft hem tot koning van Israël)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 9, 1-41 (Over een blinde die leert zien, en over zienden die verblind zijn)

ZONDAG 22 MAART OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met zang van het Ritmisch koor. Voorganger is Monica Wildeboer.

Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Ton Groot en overleden familie en Mees, familie Stam-Jonker, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, voor onze lieve vader, moeder en overleden familie Beers-Bergmans en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Groenland en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin.

Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Ross Berkhout en Sven Klaver. Koster: Rene van Langen.

WOENSDAG 25 MAART OM 19.30 UUR
Dag afsluiting met Deo Vacare

DONDERDAG 26 MAART 0M 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.

WEEKEINDE 28 EN 29 MAART 2020
Vijfde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Ezechiël 37, 12-14 (De profeet kondigt een wedergeboorte aan voor het volk in ballingschap)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 11, 1-45 (Wie gelooft in Jezus, Messias en Zoon van God, ontvangt het ware leven dat sterker is dan de dood)

ZONDAG 29 MAART OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pastoor J.C. van der Linden.

Gebedsintenties: Jaap Burger en zegen over zijn gezin, Jaap Waij – Gre Waij-de Boer en Jan, Cees Meester.

Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Miel Berkhout en Mette Blankendaal. Koster: Gon Meester.

ROOSTERS ’T VELD, WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP.
’T VELD
Zaterdag 14 maart          19.00 uur     Eucharistieviering met pastoor Tilma en

zang van het gemengd koor

Zaterdag 21 maart          19.00 uur    Woord en communieviering met diaken

Toon Jorink

Zaterdag 28 maart          19.00 uur    Eucharistieviering met pastoor Tilma en

zang van InterAmvo

WAARLAND
Zaterdag 14 maart          19.00 uur    Eucharistieviering met pastoor Vlaar en

zang van het gemengd koor.

Zondag 22 maart            10.00 uur    Eucharistieviering met pastoor Tilma en

Diaken Hans Bruin, Wulframviering met

zang van alle koren

Zaterdag 28 maart          19.00 uur    Eucharistieviering met pastoor van der

Linden en diaken Toon Jorink met zang

Van het Gregoriaans koor

NIEUWE NIEDORP
Zondag 15 maart            10.00 uur    Eucharistieviering met pastoor Vlaar en

zang van het kinderkoor.

Zaterdag 21 maart          19.00 uur    Eucharistieviering met pastoor Tilma

Zondag 29 maart            10.00 uur    Eucharistieviering met pastoor Tilma en

Diaken Toon Jorink met zang van het

gemengd koor

DOPEN
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Annemarie Ursem, ze is bereikbaar op tel. 06 – 30961092

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *