Kerkbalans 2019 met bericht Pastoor Tilma

Doet u weer mee?

Verder in dit bericht maakt u kennis met onze nieuwe pastoor en zijn inzet voor de parochie. De kerk is een bruisend centrum van activiteiten. Het is de plek waar men bidt, het leven viert en rouwt, denk aan de Vieringen van meeleven.

Hoe doe ik mee?
De volgende week worden de enveloppen weer opgehaald. We hopen dat u dan de gevraagde informatie op het strookje heeft ingevuld, ook als u gaat internetbankieren.

Bij verhuizing of als er een andere wijziging plaatsvindt, wilt u dit dan doorgeven aan het parochiesecretariaat?

Bedankt voor uw medewerking.

Werkgroep Actie Kerkbalans
Rekeningnummer:
NL27RABO 03268 02657

Een periodieke gift:
Het mes snijdt aan 2 kanten
Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen, dat kan via een 100% aftrekbare periodieke gift. Voor een periodieke gift is de tussenkomst van een notaris niet meer nodig. Wij maken een afspraak om voor 5 jaar jaarlijks een bepaald bedrag over te maken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Jos Mooij (072-5710193)

Wil je dat de kerk blijft, denk dan ruim!


Een bloeiende parochie!

‘Welkom voor pastoor Tilma’ staat er op de slinger te lezen. Als parochie mogen we heel blij zijn dat we weer een pastoor in ons midden hebben: de pastorie wordt weer bewoond! Dat dit een behoorlijke renovatie met zich meebracht met de daarbij behorende kosten, spreekt voor zich. Daarom willen wij, als werkgroep actie Kerkbalans, dit jaar de Kerkbalans extra bij u aanbevelen!

Beste parochianen,

Misschien heeft u het gemerkt: in de maand december en januari werd er geklust in de pastorie naast de kerk. En half januari was het klaar. De afgelopen jaren werden die ruimtes voor allerlei bijeenkomsten gebruikt. Nu zijn ze, met behulp van de inzet van parochianen, omgetoverd tot warme woonvertrekken. Het had allemaal te maken met mijn benoeming tot nieuwe pastoor van uw parochie (en de parochies in de omgeving). Al snel kreeg ik te horen dat ik in de pastorie van De Noord kon komen wonen; een aanbod waar ik graag op ben ingegaan.

Een actieve parochie                                                                   
Ik merkte dat er in de parochie een hoop gebeurt. Er zijn allerlei groepen die bij elkaar komen voor ontmoeting en verdieping. Ik heb een heleboel vrijwilligers ontmoet die alle praktische zaken in en rond de kerk verzorgen. Parochianen zetten zich in voor mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben. Aandacht is er speciaal ook voor de jeugd. Zo was ik begin december bij het bezoek van groep 3 aan de kerk. In de loop van het schooljaar komen alle groepen van de basisschool tweemaal eventjes de kerk beleven. Ik werd ook meteen uitgenodigd om in april met de vormselbegeleiders mee te gaan naar Rome. Wat een energie en inzet: prachtig!

Een uitnodigende kerk                                                               
De deuren van de kerk in De Noord zijn elke dag open. Iedereen is uitgenodigd om binnen te komen. Het is tekenend voor waar we als kerk voor staan. Want Jezus was uitnodigend: Hij nodigde mensen uit om in zijn spoor antwoorden te vinden op de vragen van het leven. Hij nodigt ieder van ons uit om vorm te geven aan de opdracht van geloof, hoop en liefde. Hij nodigt uit te leven in eenheid met elkaar. Het kerkgebouw is daarvoor de plek van inspiratie en ontmoeting. Het is een huis van gebed, een huis waar lief en leed wordt gedeeld, een huis waarin woorden klinken waarmee je verder kunt en in symbolen wordt gevierd dat we er niet alleen voor staan.

Voor 2019                                                                                 
Het is mijn persoonlijke wens dat ik me snel thuis zal voelen op de pastorie en in uw dorp. Tegelijk is het mijn wens dat iedereen zich thuis zal voelen in het kerkgebouw en binnen de parochie. We zijn met elkaar dragers van een schitterend geloof, ieder op z’n eigen manier. Laten we ook financieel de kosten daarvan dragen en naar vermogen een bijdrage leveren via de Kerkbalans. Bedankt voor uw deelname!

Pastoor Tilma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *