Uitnodiging jaarvergadering 2019

Begrafenisvereniging Sint Tekla

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 24 april aanstaande om 20.00 uur bij Café Restaurant Bleeker te Heerhugowaard-Noord.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Jaarverslag penningmeester
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
 5. Éénmalige uitkering ipv dienstverlening
 6. Contributieverhoging 2020
 7. Huishoudelijk reglement met bijlage

PAUZE

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Renée van Langen

 1. Privacy wetgeving
 2. Beheren gelden
 3. Toekomst
 4. Rondvraag
 5. Sluiting


Het huishoudelijk reglement met bijlage  
en de privacy regels zijn te vinden op:

www.heilighartdenoord.nl/werkgroepen/sint-tekla-begrafenisvereniging

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *