Nieuws van de vormsel werkgroep

Tweede cyclus afsluiting NU op zaterdag 10 april.
De eigenlijke afsluiting van de tweede cyclus die op 06 maart zou plaats vinden in Amsterdam kan(nog) geen doorgaan vinden. Er  is voor nu door de werkgroep vormsel een prachtig alternatief bedacht.

De vormelingen komen samen met de vormselbegeleiders in de pastorie en kerk en benutten alle beschikbare ruimtes.

Het globale programma

08.00 uur ontbijt in de pastorie

09.00 uur gastspreker

10.00 uur in groepen: portretten maken en rondleiding in de kerk en nog meer.

12.00 uur lunch  Na de lunch even uitbuiken.

13.30 uur speurtocht door De Noord in groepjes. Het epicentrum van de speurtocht wordt aangestuurd vanuit de pastorie. Na afloop iedereen weer terug in de pastorie of in de kerk voor de uitslagen.

19.00 uur afsluitende viering in de kerk met pastoor Tilma als voorganger.

Dit worden de hoofdlijnen van deze dag.

De werkgroep vormsel werkt deze dag nog verder specifieker uit.

Het wordt een mooie dag van ontmoeting met een gevarieerd  programma.

We gaan naar Rome toe…♪♫ .

Vorige week dinsdag16 februari 2021 zijn we om 19.00 uur samen gekomen in de kerk met de groep jongeren die naar Rome gaan. Normaal hadden we elkaar al enkele keren eerder fysiek gesproken maar door de omstandigheden was dit lastig.
We hebben informatie uitgewisseld over Rome, we hebben gesproken over de crowndfunding en vragen beantwoord.
Wie gaan er naar Rome ? Het zijn de vormselbegeleiders van dit seizoen en die van het vorige seizoen.

De groep is groot. Het ziet er naar uit dat we met 37 jongeren daar heen gaan. Inclusief twee ouderen. Waarvan pastoor Tilma met 36 jaar ook nog jong is en Gerrie Groot.

Een kort verslag van de avond
Pastoor Tilma heeft het ontstaan van Rome toegelicht; over Vaticaanstad; over de Paus en de volgende keer gaat hij ons programma van dag tot dag toelichten.
In de voorbereiding voor Rome komen we nog een avond samen in april en later komen we op een zaterdagmiddag bij elkaar en eten we samen. Alles voor een goede voorbereiding op onze culturele Romereis. Er is veel te zien en daarom is kennis hebben van waar we komen en wat we gaan zien, belangrijk om optimaal te genieten en het te begrijpen. Aan de opgedane kennis heb je de rest van je leven plezier van.
Sinds begin januari ontvangt iedereen regelmatig een informatiebrief over Rome. We zitten al op informatiebrief 7.
Onze reis staat geboekt van 01-05 mei 2021. Dat is al snel. En u zult zich afvragen zal dit wel lukken met alle beperkende maatregelen. Dat weten we natuurlijk niet maar stil zitten is geen optie. Dus gaan we door met de voorbereidingen op de reis.
We hebben de vliegtickets vastgelegd; de transfer van airport naar Rome v.v.; het kloosterhotel met ontbijt.
We kunnen kosteloos annuleren. In 1e instantie was dit tot 01 maart en nu hebben we – op ons verzoek – verlenging voor elkaar gekregen van het kosteloos annuleren tot 01 april. (dus een maand voor vertrek).
We hopen dat het door mag gaan. De jongeren verdienen het. De vormsel begeleidersgroep van dit seizoen en die van vorig seizoen hebben beide jaren een raar vormselseizoen gekend. Toch proberen we allemaal er alles aan te doen om het vormsel zo goed mogelijk te laten verlopen.
De kosten van de reis worden door de jongeren zelf betaald. Maar er zijn nog kosten die niet gedekt zijn zoals de dagelijkse warme maaltijd; entreegelden voor musea; een tram of buskaartje; een ijsje enz. We proberen hiervoor geld te verdienen met crowdfunding. We zijn hier al mee gestart.
De eerste aanbiedingen voor crowdfunding hebben we al gekregen.

Wat is cowdfunding ?  als u ons iets schenkt dan vraagt u daar iets voor terug die wij dan zullen gaan uitvoeren.
Normaal gesproken zouden we al veel meer actie ondernemen maar de omstandigheden beperken ons. Helpt u onze jongeren ?

We hopen dat we veel sponsors mogen vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *