De feesten die we vieren

40

Veertig dagen duurt de vastenperiode (als je de zondagen niet meerekent) tot het feest van Pasen. Het getal veertig is niet zomaar genomen. Veertig komt veel voor in Bijbelse verhalen en in het kerkelijk jaar.
We kunnen allemaal de verhalen van het uitverkoren volk Israël uit het oude testament. Bevrijd uit de slavernij in Egypte; de zeven plagen die er aan vooraf gingen. Het volk zwierf 40 jaar door de  woestijn. Met de gebeurtenissen die er plaatsvonden zoals de oprichting van het gouden kalf; God geeft de leefregels (de 10 geboden).
De tien geboden zijn met een duidelijk doel gegeven: een harmonisch samenleven tussen God en de mensen onderling. Het uitverkoren volk bevrijd uit de slavernij begon te morren, opstand en het terug verlangen naar de vleespotten van Egypte, dus terug naar de slavernij; naar het gemak; geleid worden; geen eigen verantwoording; kortom geen vrijheid; geen zelfbeschikkingsrecht. Hoe herkenbaar is dit ook tot de dag van vandaag. Het Christelijk geloof wil juist vrijheid voor ieder mens; zelf ontplooiing; ontwikkelen van je gekregen talenten; de zorg voor elkaar; de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen en daarmee het welzijn en geluk van de mens bevorderen. Daarmee het koninkrijk Gods op aarde verwezenlijken.

(40 jaar woestijn is een verwijzing naar 40 dagen vasten)

40 dagen is niet zomaar gekozen. De mens kan 40 dagen zonder voedsel, niet zonder vocht !

Het is ook de periode die nodig is om de giftige en afvalstoffen uit het lichaam kwijt te raken en de organen tot rust te laten komen.

Je komt je lichaam dan ook tegen; soms is het lastig als je bijvoorbeeld een slechte adem hebt; je urine sterk ruikt; uitslag krijgt; hevige hoofdpijn hebt; kortom in alle hevigheid merk je dat

je aan het ontgiften bent. Maar ook merk je dat je zeer helder wordt. (ook je pupillen worden helderder en de iris wordt een van kleur).

See Hamburger schrijft hierover:

Ik ben er van overtuigd dat er veel minder zieke mensen zouden rondlopen als iedereen een jaarlijkse vastenkuur zou houden. Het liefst in het voorjaar als de hele natuur zich vernieuwd.

Zo’n vastenkuur kunt u beschouwen als een reinigingsperiode wanneer het lichaam zich kan ontdoen van allerlei ziekte veroorzakende afval en gifstoffen.

Maar ook als een tijd om tot rust en bezinning te komen in onze zo jachtige maatschappij.

René Diekstra zegt over vasten:

Door vasten ontdek je dat je altijd een soort slaaf van je voedingsgewoontes bent geweest en dat vaak ontzettend veel van je aandacht en tijd in het denken van eten is gaan zitten.

Vasten betekent dat je je ontdoet van je bezetenheid voor voedsel. Met consumeren.

Het betekent dat je je lichaam en geest leeg maakt om vervolgens op een mindere dwangmatige en gezondere manier te gaan leven.

 

Een prachtige spreuk uit 1600 voor Christus.

De mens eet te veel. Hij leeft maar van een kwart van wat hij eet. Van de overige driekwart leven de artsen. Egyptische arts, 1600 voor Christus.

 

Valkuilen en beproevingen:

                 Afgunst, invidia

 

Deze rubriek neemt in elk Contact een van de zeven hoofdzonden onder de loep.

Op zoek gaan welke van de zeven hoofdzonden ons kan bedreigen.

Afgunst is de haat om anderen gelukkig te zien. Het begint met de onschuldige en logische vraag: ‘waarom zou ik niet mogen genieten van de dingen waarvan anderen genieten?’

Het eindigt met de vernietigende eis: ‘Waarom zouden anderen mogen genieten van de dingen waarvan ik niet mag genieten. ’In de afgunst leg je het centrum van je aandacht bij een eigenschap, een talent, het bezit van een ander, en probeer je je dat toe te eigenen of het te vernietigen. Afgunst kan een oprecht vasten in de weg staan, doordat je je gaat vergelijken met een ander en dan wordt het vasten een wedstrijd of prestatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *