Naar een hemel zonder grenzen – Pastoor Tilma

Jezus is ons voorbeeld. Zijn leven en zijn woorden vormen voor ons een houvast en leidraad. De liefde en trouw waarmee Hij in het leven stond en zelfs zijn leven voor ons heeft gegeven, zijn een prachtig ideaal. Misschien wel zó ideaal, dat we moeten zeggen: ‘niemand kan Jezus evenaren.’

Toch zegt Jezus zelf iets anders. Tijdens het Laatste Avondmaal zegt Hij: ‘Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat!’ Volgens Jezus kunnen we dus méér doen dan Hijzelf. Het geloof in Jezus zorgt voor enorme mogelijkheden.

Die opmerking is tegengesteld aan hoe vaak over geloof wordt gedacht. Vaak wordt geloof in verband gebracht met beperkingen, met wat je moet en wat je niet mag. Maar het tegenovergestelde is waar: wie z’n vertrouwen in God verliest, ziet de voorschriften van het geloof sneller als een last. Wie op God vertrouwt, ziet juist de mogelijkheden die erdoor worden geschapen. Mogelijkheden die eindeloos zijn.

De apostel Paulus schrijft daar heel praktisch over in zijn brief aan de Galaten. Hij benoemt een aantal vormen van slecht gedrag en beschrijft hoe regels dat kunnen proberen in te perken. Maar de andere kant vindt hij veel interessanter, de dingen die niet door een wet kunnen worden afgedwongen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Deze dingen kennen geen grens!

We merken dat in deze corona-tijd ook in onze parochies. Het verlangen om Jezus’ voorbeeld te volgen laat zich niet vangen door de beperkingen die er gelden. Natuurlijk houden we ons aan de regels, maar de Geest van God zoekt verder, schept nieuwe mogelijkheden om de Blijde Boodschap gestalte te geven.

Ik vind het mooi om te merken hoe in de verschillende parochies mensen initiatieven nemen om de kerken open te stellen, aandacht te hebben voor wie thuis zitten en technische middelen in te zetten. Zo zijn er in deze maand in alle kerken mogelijkheden om te komen tot gebed en bezinning. Met de tieners van YoungSeven hebben we een fantastische online bingo-avond gehad en komende zaterdag wordt er een online Bijbelquiz georganiseerd met deelnemers uit de hele regio. En dan noem ik nog maar een paar initiatieven. Bedankt voor alle inzet!

We gaan op weg naar Hemelvaart. Jezus opent de weg naar de Vader, naar een hemel zonder grenzen. Zelfs the sky is niet the limit. Met Pinksteren vierden we dat dat ook voor ons geldt. We ontvangen de heilige Geest om net als Jezus te leven en nog meer. Ambitieus? Misschien. Maar wat houdt ons tegen?

Op ieder moment en in elk aspect van ons leven kunnen we de Geest de ruimte geven. Neem dus één of twee van de dingen die Paulus noemt, vooral waar u merkt dat u er nog vorderingen in kan maken. En groei! Groei naar een hemel zonder grenzen.

Pastoor Tilma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *