Mededeling over de pastorale zorg in de regio Schagen

Met ingang van 1 september 2018 wordt pastor Ignas Tilma, nu pastor in de
Wieringermeer/Wieringen, naast pastoor Eduard Moltzer, benoemd tot pastoor van gehele regio
Schagen. Dit betekent dat hij samen met pastoor Moltzer deze functie uit zal oefenen. Pastoor
Moltzer zal de moderator zijn. Het aandachtsveld van pastoor Tilma zal vooral het
samenwerkingsverband “De Vijfhoek” zijn en de parochie van de H. Jacobus de Meerdere te
Tuitjenhorn. In samenwerking met pastoor Tilma blijven de diakens Hans Bruin en Toon Jorink
beschikbaar voor de parochies in “De Vijfhoek”.
Onder begeleiding van in eerste instantie pastoor Tilma en ook pastoor Moltzer komt seminarist
Maciej Gradzki naar de Wieringermeer/Wieringen. Emeritus pastoor Gerard Koning verleent hierbij
mede zijn priesterlijke assistenties, samen met pastoor Moltzer.
Wij feliciteren pastoor Ignas Tilma en Maciej Gradzki met hun nieuwe functie. Emeritus pastoor
Gerard Koning zijn wij zeer erkentelijk voor zijn bereidheid ons te helpen.
Ook wensen wij alle betrokken veel voldoening in het pastoraat en een goede samenwerking met
besturen en parochianen.
Na de vakantie van Hans Bruin zal er een nieuwe taakverdeling gemaakt worden door de pastores
betreffende de Vijfhoek.
Hans Bruin is tot en met 24 september op vakantie, dus het maken van de taakverdeling zal daarna
plaats vinden, tot die tijd worden de taken van Hans Bruin door Toon Jorink waargenomen.
Het pastorale team de Vijfhoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *