Kerkbalans 2021

Als het goed is heeft u deze week de envelop in de brievenbus gehad met het vriendelijke verzoek om ook dit jaar weer mee te doen met de actie Kerkbalans. We hopen dat u niet vergeet voor maandag de envelop met het ingevulde formulier weer terug te brengen bij de rondbrenger.

Financiële positie

De opbrengst van de Kerkbalans is de financiële motor om de organisatie en de onderhoud van ons kerkgebouw draaiende te houden. De opbrengst van 2020 was bijna € 38.500, dat was € 1.500 meer als in 2019! Dit straalt vertrouwen uit. We hopen dus dat we ook dit jaar op u kunnen rekenen.

Tip!

Als u geld wilt overmaken is het een kleine moeite om hieruit extra rendement te halen. Dit hoeft niet meer via een notariële akte, we mogen dit nu zelf regelen, dan krijgt u via de belasting geld terug, dit onderdeel staat bij uw aftrekposten. Stel dat u € 300 voor de kerk over heeft en u zit in de belastinggroep van 40% dan zou u € 450 kunnen overmaken. U krijgt via de belasting 40% van

€ 450 terug en dat is € 180 dus u betaalt in feite € 270. Hierbij is geen belasting giften drempel. De enige restrictie die hieraan vast zit, is dat er een contract opgesteld wordt voor een periode van 5 jaar (die vervalt bij overlijden). Wilt u hier meer informatie over of heeft u andere vragen omtrent mogelijkheden van geld overmaken, dan kunt u contact opnemen met Jos Mooij (5710193).

Hoera een erfenis voor de kerk!

Dit hoort tot de categorie van ‘de betere berichten’.  Af en toe gebeurt het dat iemand in zijn testament de kerk betrekt. In een tijd waarin de oudere mens een goed bestaan heeft opgebouwd en ziet dat de jongere generatie het ook goed heeft (alhoewel we nu in onzekere tijden verkeren), zou het eigenlijk helemaal niet vreemd zijn als in een testament ook aandacht aan ‘de kerk’ besteed zou worden. Op deze manier wordt dan meegewerkt aan het in stand houden van het geestelijk leven met alle aspecten die daarbij horen, een onderdeel dat in deze killer en individualistischer wordende maatschappij behoorlijk verwaarloosd wordt. Misschien is het een goed idee om dit eens met uw notaris te bespreken, de komende generaties zullen u er dankbaar voor zijn!

De commissie kerkbalans: Sheila Borst, Lida Groot, Karin Stoop en Jos Mooij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *