Groot onderhoud kerk en pastorie

Enkele Contacten geleden heeft u kunnen lezen dat we als commissie werk aan de kerk  in afwachting van toestemming van het kerkbestuur zijn voor de renovatie en groot onderhoud.

Dit jaar komt er groot onderhoud op ons af.  Daar komen we niet onderuit.

Het betreft het vervangen van zinken bakgoten aan de noordkant van de kerk. Dit geldt ook voor het dakwerk en dakkapel van de sacristie incl. waterafvoer. Het omliggende houtwerk en ook in de kap moet houtwerk worden vervangen. Daarnaast  dient het gehele buitenschilderwerk gedaan worden van de pastorie, kerkdeuren voorzijde, dakluiken op de kerk , sacristie en de ronde glasramen zowel staalwerk als houten dakranden.

Het bedrag  komt op een totaal van €. 76.800,-. Geld wat we niet kunnen opbrengen uit onze jaarlijkse inkomsten als de kerkbalans enz.

Het kerkbestuur heeft minder dan de helft van het beoogde bedrag beschikbaar. Het  is niet anders. Daar moeten we het mee moeten doen.

Als Commissie zijn we bij elkaar gekomen  en pakken nu de meest dringende zaken aan. Wat kan wachten moet wachten. Het is evengoed nog steeds een groot bedrag wat ter beschikking komt voor het groot onderhoud maar lang niet voldoende om alle werkzaamheden uit te voeren. We zitten niet bij de pakken neer en gaan aan de slag met de mogelijkheden die ons worden aangeboden.

Een ander punt wat op onze agenda staat, zijn de vloerschuren in de granietenvloer in de kerk.

Aan de voorzijde maar ook rechts (vroeger de mannenkant) zien we scheuren.

Voordat het gevaarlijke situaties oplevert willen we dit letterlijk en figuurlijk vlak maken, als een spiegel, zodat het schuifelend kerkvolk niet zal struikelen.

We hebben het voorwerk al gedaan hoe we het graniet het beste kunnen herstellen zodat we geen afbreuk doen aan de schoonheid daarvan. Maar de renovatie van de granietenvloeren kan nu nog even niet aan de orde komen.

Kauwen aan het nestelen

Boven op het middenschip van de kerk waren kauwen weer actief aan het nestelen.

We dachten dat we de roostergaten goed dicht hadden gemaakt met gaas maar toch wisten ze het weer los te wrikken.

Het resultaat was een hoge berg takjes en ander nestmateriaal. Liefst dertien plastic zakken vol.

Het gaas is hersteld, de takjes opgeruimd en alles is weer schoon. Ook is er een controle uitgevoerd in de kerktoren maar daar was alles nog goed dicht en dus geen nestmateriaal.

Sem en Toine bedankt voor jullie acrobatische inzet !

Commissie Werk aan de kerk

Jan de Wit
Harm Beers
Nic Buter
Gerrie Groot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *