Algemene informatie R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De gegevens vindt u bovenstaand”

Kopij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen copyheilighart@gmail.com

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren uiterlijk zaterdag 30 mei voor 12 uur op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Webmaster: Sem Groot, info@heilighartdenoord.nl

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Annemarie Ursem, ze is bereikbaar op tel. 06 – 30961092

Kerkwerken
In juli is de groep van mevrouw Riet Berkhout en in augustus is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te brengen.

Bloemengroep
In mei wordt de kerk versierd door Marianne Looyenstein en Marian Visser.

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Vanaf 1 juli hervatten we weer alle vieringen. In het kerkgebouw geldt de anderhalve meter regel. Daardoor zit er een maximum aan het aantal personen, maar we verwachten dat dit geen problemen oplevert. Voor alle vieringen geldt ‘reserveren bij de deur’: bij binnenkomst worden uw naam en telefoonnummer genoteerd. Natuurlijk gelden bij uw aanwezigheid in de kerk, de regels volgens het RIVM.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

WEEKEINDE VAN 4 EN 5 JULI 2020
14e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Zacharia 9, 9-10 (De messiaanse koning zal een deemoedige vredevorst zijn)

Evangelielezing uit het heilig evangelie van Matteüs 11, 25-30 (Jezus prijst zijn Vader en roept allen tot zich die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan.)

 

ZONDAG 5 JULI OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Vlaar.

Gebedsintenties: Voor altijd in onze gedachten onze ouders Henk Danenberg en Bets Danenberg-Stoop en Alex Weel, in liefdevolle herinnering Ton Groot en overleden familie en Mees, Corrie Haverink, Simon Stam en familie, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie.

Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Mette Blankendaal en Ross Berkhout. Koster: Rene van Langen

 

DONDERDAG 9 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE VAN 11 EN 12 JULI 2020
15e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55, 10-11 (God doet wat Hij zegt: zijn woord keert pas tot Hem terug, als het zijn zending heeft vervuld.)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 13, 1-23 (Een zaaier ging uit om te zaaien)

 

ZONDAG 12 JULI 2020 OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger Pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties:  Cor Deken, voor onze lieve vader, moeder en overleden familie Beers-Bergmans en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen.

Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Britt Snoek en Maud Buter. Koster: Peter Danenberg.

 

DONDERDAG 16 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE VAN 18 EN 19 JULI 2020
16e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 12, 13.16-19 (Onze God is geen onverbiddelijke, straffende God; Hij biedt steeds kans tot inkeer)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 13, 24-43 (Jezus vertelt de parabel van het onkruid tussen de tarwe: een parabel over het geduld van God)

 

ZONDAG 19 JULI 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.

Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Nic Mooij en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Borst, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten, Piet Zijp en overleden familie Zijn-Braas.

Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak en Sven Klaver. Koster: Kees Berkhout.

 

DONDERDAG 23 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Hans Bruin.

 

WEEKEINDE VAN 25 EN 26 JULI 2020
17e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 3, 5.7-12 (Salomo vraagt God vóór alles om wijsheid)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 13, 44-52 (Met parabels verduidelijkt Jezus, waarom het in het Rijk der hemelen gaat)

 

ZONDAG 26 JULI 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.

Gebedsintenties: Eef Westmeijer en Bets Westmeijer-Groot en zegen over hun gezin, Maria en Catharina van Langen, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, Cees Meester, Andre en Ank Veldman-Dekker.

Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Roos Ligthart en Nathan Hof.

Koster: Rene van Langen.

 

DONDERDAG 30 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Hans Bruin.

 

WEEKEINDE VAN 1 EN 2 AUGUSTUS 2020
18e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55, 1-3 (Verzadigt u aan het echte voedsel)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 14, 13-21 (Jezus geeft voedsel aan een grote menigte mensen. Allen eten tot ze verzadigd zijn)

 

ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger Pater Jan Molenaar.

Gebedsintenties: Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie.

Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Anna Klaver en Maud Vredeling.

Koster: Peter Danenberg

 

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Hans Bruin.

 

WEEKEINDE VAN 8 EN 9 AUGUSTUS 2020
19e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 19, 9a.11-13a (Elia ontmoet God op de berg Horeb)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 14, 22-33 (Jezus komt te voet over het meer naar zijn leerlingen toe. Hij redt Petrus uit het water)

 

ZONDAG 9 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.

Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, Cor Deken, in liefdevolle herinnering Ton Groot en overleden familie en Mees en Sterre, Corrie Haverink, voor onze lieve vader, moeder en overleden familie Beers-Bergmans en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman, Esther en familie Oudeman-Groot, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin.

Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Ross Berkhout en Floor Drenth.Koster: Gon Meester.

 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Toon Jorink.

 

WEEKEINDE VAN 15 EN 16 AUGUSTUS 2020
20e zondag door het jaar, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Eerste lezing uit profeet Jesaja 56, 1.6-7 (De tempel van Jeruzalem wordt een huis van gebed voor alle volken)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 4, 23 (Vrouw, ge hebt een groot geloof)

 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

Gebedsintenties: in liefdevolle herinnering Piet Borst, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, uit dankbaarheid van een 50-jarig huwelijk, in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle en dankbare herinnering Marie Molenaar-Spaansen, overleden familie en zegen over haar gezin.

Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirstin Plak en Mette Blankendaal Koster: Kees Berkhout

 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE VAN 22 EN 23 AUGUSTUS 2020
21e zondag door het jaar

 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Piet Steur.

Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Alie Idema-van Diepen.

Lector: Jos Mooij. Misdienaars:  Anna Klaver en Maud Buter.

Koster: Rene van Langen.

 

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE VAN 29 EN 30 AUGUSTUS 2020
22e zondag door het jaar

 

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.

Gebedsintenties: Piet Luken en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering onze ouders Jaap Stam en Truus Stam-Overtoom.

Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Sven Klaver en Nathan Hof.

Koster: Peter Danenberg.

 

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

ROOSTERS ’T VELD, WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP.

 

’T VELD

Za 4 juli       19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

Za 11 juli     19.00 Eucharistieviering met pastoor v.d. Linden en diaken Jorink

Za 18 juli     19.00 Woord en communieviering met diaken Steur

Za 25 juli     19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

Za 1 aug.     19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

Za 8 aug.     19.00 Woord en communieviering met diaken Bruin

Za 15 aug.   19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

Za 22 aug.   19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

 

WAARLAND

Zo 5 juli       10.00 Woord en communieviering met diaken Bruin

Zo 12 juli     10.00 Eucharistieviering met pastoor v.d Linden en diaken Jorink

Za 18 juli     19.00 Woord en communieviering met diaken Bruin                

Za 25 juli     19.00 Woord en communieviering met diaken Bruin                

Zo 2 aug.     10.00 Woord en communieviering met diaken Jorink               

Zo 9 aug.     10.00 Eucharistieviering met pastoor v.d. Linden en diaken Jorink

Za 15 aug.   19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

Za 22 aug.   19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

                                                          

 

NIEUWE NIEDORP

Za 4 juli       09.30 Mariaviering in de Mariakapel

Za 11 juli     19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

Zo 26 juli     10.00 Eucharistieviering met rector Georges

Za1 aug.      09.30 Mariaviering in de Mariakapel

Za 8 aug.     19.00 Eucharistieviering met pastoor vd Linden en diaken Jorink

Za 29 aug.   19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

UITVAARTEN
Kerkelijke uitvaarten zijn mogelijk in klein verband.
Neem hiervoor ten allen tijden contact op met de pastores.

Bij kerkelijke uitvaarten worden de richtlijnen van de uitvaartbranche gevolgd. Ondanks alle beperkingen, is er ruimte voor de kerkelijke rituelen en gebeden. Misschien wel juist in deze tijd geven die een houvast bij  het afscheid van een dierbare. De parochie biedt de mogelijkheid om op later tijdstip een herdenkingsdienst te houden. Bij die gelegenheid kan door alle belangstellenden en met de gehele gemeenschap stil worden gestaan bij het overlijden.

Per situatie zal in overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende oplossing. Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en pastoor Tilma is om voor iedere overledene een mooi en waardig afscheid te verzorgen. We hopen op begrip van nabestaanden dat we daarbij gebonden zijn aan de beperkingen die de huidige situatie met zich mee brengt.

Sociaal steunpunt in de Noord, 7 dagen in de week bereikbaar op 06 – 854 48 404
De corona crisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord.
Wij willen voor alle inwoners in de Noord bereikbaar zijn.
U kunt telefonisch  terecht met al uw vragen, of een luisterend oor!
Het telefoonnummer 06 – 854 48 404  is vanaf woensdag 25 maart opengesteld voor 7 dagen in de week.

U kunt er terecht met al uw vragen en of aanbieden van hulp, of andere creatieve ideeën.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *