Gods stem herkennen

In strips en tekenfilms zie je soms bij iemand op de schouders een engeltje en een duiveltje zitten. Ze staan symbool voor iets wat we allemaal wel herkennen. Als het gaat om het maken van keuzes, schieten onze gedachten soms verschillende kanten op. Het engeltje en het duiveltje staan voor de keus tussen goed en kwaad. Maar veel keuzes zijn niet zwart-wit. Bovendien zijn er andere keuzes die je moet maken, bijvoorbeeld over hoe je je leven inricht: je baan, je bedrijf, hoe je je vrije tijd besteedt.

God wil ons helpen om onze weg te vinden, in grote en kleinere keuzes. In de Bijbel lezen we dat God zijn volk aanspreekt en oproept om volgens zijn geboden samen te leven. We lezen ook hoe God mensen persoonlijk aanspreekt en roept om een taak te volbrengen. Om dit te beschrijven, gebruikt Jezus het beeld van de herder: “De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Zij volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.”

Dit is een mooi uitgangspunt. Toch is het in de praktijk wel eens lastig. Hoe spreekt God mij aan? Hoe kan ik zijn stem horen? Daar zijn verschillende antwoorden op te geven. Gods stem klinkt in de Bijbel en klinkt door in de traditie van de Kerk. God kan ons ook aanspreken door wat mensen ons zeggen. Verschilende manieren die elkaar aanvullen. Gods stem klinkt ook in ons binnenste en helpt ons bij de keuzes die we moeten maken. Maar ja, engeltje en duiveltje: welke stemmen, welke gedachten, welke ingevingen komen van God?

Paus Franciscus heeft daarover een aantal weken geleden een mooie preek gehouden. Hij gaf daarin de onderstaande vragen die je jezelf kunt stellen. Op die manier kun je de stem van God in je binnenste onderscheiden van de stem van het kwaad. Zinvolle vragen om eens rustig bij stil te staan.

  1. Laat het mij vrij? – God zal ons nooit ergens toe dwingen. Hij spreekt vanuit liefde. De liefde doet een beroep op ons, wijst een richting aan, maar laat ons vrij om te beantwoorden. Het kwade is vaak dwingender in z’n illusies en emoties.
  2. Word ik gevleid? – Verkeerde ingevingen bespelen vaak onze trots. Gods stem …
  3. Kijk ik uit naar de toekomst? – Goddelijke ingevingen openen onze horizon en scheppen toekomst. God wijst altijd een weg die toekomst biedt.
  4. Ben ik aanwezig in het moment? – Vijandige stemmen leiden ons af van het heden. Ze richten ons op angst voor de toekomst of verdriet en bitterheid over het verleden. God spreekt altijd over het goede dat we nu kunnen ervaren, de liefde die we nu kunnen meemaken, de bekering die nu kan plaatsvinden en je hart kan bevrijden.
  5. Staat mijn ‘eigen ik’ centraal in mijn gedachte? – De stem die van God komt vraagt: “Wat is goed voor me?” De stem van het kwaad zet mijzelf centraal: “Waar heb ik nu zin in?”
  6. Welke nasmaak laat het na? – Het goede geeft vrede. Het kwade geeft onrust.
  7. Zoek ik het licht of verberg ik me? – In verkeerde ingevingen wordt altijd iets verborgen. God brengt ons naar oprechtheid.
  8. Word ik geleid naar vertrouwen? – Veel mensen kennen de gedachte: niemand begrijpt me, niemand luistert naar me, vertrouw niemand! Soms begrijpelijk, maar daarin klinkt niet Gods stem. God nodigt uit om ons open te stellen en te vertrouwen op God, onszelf en de anderen.

Een mooie zomer toegewenst!

Pastoor Tilma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *