ZALIG NIEUWJAAR

Namens het pastoresteam; pastoor Tilma, diaken Toon Jorink en diaken Hans Bruin, maar ook namens Pater Jan Molenaar, Pater Gerard Remmers, rector Luc Georges en diaken Wim Timmer, wensen wij u allen een zalig nieuwjaar, waarin Gods zegen u inspiratie, geestkracht, harmonie en gezondheid moge brengen.
Het afgelopen jaar heeft voor de meesten onder ons in het teken gestaan van oplettendheid, beperking van de sociale contacten en of erger, want allemaal hebben we moeten ervaren hoe het Corona-virus grip kreeg op ons leven. Ook heeft dit zijn weerslag gehad op de kerk-vieringen. Zo konden de Paasvieringen niet doorgaan en mochten er niet meer dan 30 mensen in de kerk, waardoor ook de Kerstvieringen anders ingevuld moesten worden. Gelukkig waren velen van u via de ‘live-streaming’ verbonden met de ‘De Vijfhoek-vieringen’ van Kerstavond en eerste Kerstdag, gezien de 1400 digitale bezoekers !
De Vijfhoekvieringen werden verzorgd door de parochies uit Het Kruis, De Noord, ’t Veld, Nieuwe Niedorp en Waarland, welke op Kerstavond hun eigen ‘Kerststal-herder en op eerste Kerstdag hun eigen ‘parochie-kaars bij de Kerststal plaatste. Een prachtig gebaar van kerkelijke éénheid, want samen vormen we de ledematen van de kerk.
Ook voelde we ons rijk met onze pastoor Tilma weer in ons midden. Pastoor heeft namelijk het Corona-virus onder zijn leden gehad.
2021 JOZEF-JAAR !

Paus Franciscus heeft besloten om 2021 speciaal aan de heilige Sint Jozef toe te wijden. De Corona-pandemie heeft daarin een rol gespeeld, omdat deze extra duidelijk heeft gemaakt welke betekenis mensen voor elkaar hebben, er te zijn in elkanders vreugde en verdriet. Volgens de paus lijken deze mensen daarmee op de heilige Jozef. Met dit speciale themajaar wil de paus dan ook de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader van Jezus wordt dit jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten, maar ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.
Ik wens u allen dat de heilige Jozef ons moge begeleiden op ons levenspad, beschermen tegen alle onheil en ons weet te inspireren in het delen van elkanders liefde.

Hartelijke groet, mede namens het pastores-team, diaken Hans Bruin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *