Wachten op God in mensen

Wachten we tegenwoordig nog op de wederkomst van Christus. En hoe kunnen we ons die wederkomst voorstellen? Gaat het om een gebeuren op het einde der tijden wanneer Jezus, die onder barre omstandigheden ruim tweeduizend jaar geleden werd geboren, als Koning al het onrecht in de wereld recht zal zetten? Velen kunnen vandaag weinig met dit beeld. ‘Moeten we daarop wachten?’ en toch ervaren velen nu dat die tijd er wel is: de corona, het gedoe over de presidentsverkiezingen in de VS. De toekomst is onzeker en ongrijpbaar.

De vraag kan dan rijzen: Komt Christus nog wel terug? Als persoon, als mens komt Hij dan terug, daar heeft niemand weet van. Maar de Christus komt voor mij wel elke dag terug: in de gebeden die wereldwijd worden uitgesproken met en zonder stem. De Christus keert terug in mensen, die hun leven stellen in het teken van Hem en de medemens. Zij zijn daar keien in. Ze weten wat hen te doen staan in situaties daar waar het onrecht en de onvrede zo aanwezig zijn. Daar verschijnen mensen met hun hart op de juiste plaats. Zij zijn daar als koningen die zorgdragen voor hen die hun zorg en aandacht nodig hebben. Koningen van recht en vrede naar het voorbeeld van Jezus, de Christus. Die koningen kunnen irritatie opwekken, zoals Jezus dat ook deed in zijn tijd. Irritatie over het onrecht en de onvrede, maar steeds weer en onophoudelijk aan de kaak stellend.

Die Christus Koning komt dus elke dag terug in de wereld van mensen door mensen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij dat dan ook in onze kerk. We hopen op Zijn wederkomst, zoals Hij dat ook heeft uitgesproken naar zijn leerlingen, zo spreekt Hij het ook uit tegen ons. Maar of wij het wel horen of zien blijft de vraag.

Want na deze zondag verwachten wij zoals elk jaar weer dat Kind dat geboren gaat worden voor ons allemaal, om licht te brengen in de maatschappij waarin wij leven, moeten leven durf ik te zeggen, als er geen mensen opstaan om dit licht mee te nemen en uit te dragen naar allen die leven in de tijd van depressief afwachten van andere tijden. Mogen wij juist op deze feestdag: Christus Koning, het licht als vast meenemen en uitdragen dat Jezus Christus terugkeert in onze maatschappij in mensen waarin het Licht van Hem brandt. Dus niet wachten op God in mensen, maar God zien in harten, handen en zielen van de mensen, die licht willen brengen in iedere tijd.

Gedachten opgeschreven naar aanleiding van het lezen van het boekje van Allerheiligen tot Kerstmis uitgegeven door Adveniat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *