Virgiel

De laatste bijeenkomst is De Regel van Sanctus Virgilius behandeld en afgesloten met een lachcursus.

Om met het laatste te beginnen. Die lach cursus was toch wel een serieus gebeuren een soort meditatie. Bijzonder om een keer meegemaakt te hebben.

We hebben nu een eigen Regel. Een eigen statuut. Ber Leurink heeft ons brainstormweekend in Ieper als uitgangspunt genomen en onze ideeën verder uitgewerkt. Daarna heeft het Virgiel bestuur samen met de auteur zich verder verdiept en aanpassingen aangebracht. Nu is het echt  iets van ons.

Wat willen wij; wie willen we zijn; wat willen wij uitstralen; hoe gaan we met elkaar om enz. Alles is nu hier in vast gelegd. De nieuwe weg van Virgiel. Ook duidelijkheid voor iedereen die zich wil aansluiten bij de jongeren van Sanctus virgilius.

Doel, onderlinge omgang, werkwijze en zending

Het doel van Virgiel is om jongeren samen te brengen en hen aan te spreken in hun hart. Om dit doel te bereiken organiseert Virgiel samenkomsten en ontplooit zij diverse activiteiten.

Het motto van Virgiel is: samen om te delen.

De leden van Virgiel vieren elkaars verschillen. Respect voor elkaar kenmerkt de omgang tussen de leden. Van Virgiel willen alle leden beter worden en zij willen zichzelf in hun binnenkant en elkaar beter leren kennen. Virigiel is gericht op plezier, diepgang, wijsheid en op het verwerven van nieuwe inzichten en het opdoen van inspirerende ervaringen; dit alles binnen het motto: Samen om te delen.

De geest en werkwijze van Virgiel is die van het compareren: elkaar vragen stellen en elkaar aanvullen. Ieders inzicht en overtuiging is even waardevol en bestaat naast het inzicht en de overtuiging van de ander en de andere leden. Ook de omgang tussen de leden van Virgiel wordt gekenmerkt door compareren en ook in deze geest treedt de groep naar buiten. Binnen Virgiel is er eerbied voor de identiteit, de opvatting en beleving van een ieder.

De zending van Virgiel zit in het succesvol samenbrengen van de generaties. Samen om te delen.


Lidmaatschap

Iemand kan lid worden van Virgiel die artikel 2 geheel onderschrijft en die zich bij voorkeur op één of andere wijze verbonden weet met de parochie Heilig Hart van Jezus. Iemand kan zich na zijn 18e of voor zijn 33e verjaardag zich aanmelden.

Het lidmaatschap kent de achtereenvolgende graden van leerling, gezel, meester. Een meester is altijd ook leerling en gezel en een gezel is altijd ook leerling. Ieder lid van Virgiel blijft dus altijd (ook) leerling


Een korte samenvatting over de samenkomsten.

Een lid kan tijdens de inleiding of nabespreking niet meer dan drie keer het woord vragen.

Aan het begin van de inleiding wijst de prior of priorin twee assessoren aan. Deze beslissen welk lid aan het eind van de betreffende avond de titel ‘Comperator van de avond’ krijgt. Deze titel wordt bekrachtigd door een fles bier, een bos bloemen of een ander bewijs van onderscheiding. ‘Comperator van de avond’ wordt degene die op de avond de beste inhoudelijke bijdrage heeft geleverd of de beste vraag heeft gesteld.

Aan het eind van de inleiding krijgt de redenaar kort het woord. Deze geeft een terugblik op de avond en plaatst de avond en de inleiding in een groter perspectief.

Komende VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 18 maart 2020.

19.30 uur: zingen. koffie/thee.  Mededelingen bestuur

Gast: Emma Voerman

Onderwerp :  Haar levensverhaal, haar worstelingen en strijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *