VIRGIEL

Woensdag 14 oktober. aanvang  19.30 uur. 19.30 uur. Openingsrituelen en mededelingen van bestuur. Zingen is voorlopig taboe. 20.15 uur. Thema onderwerp. Gast: Ian Commandeur. Onderwerp: De avond gaan zal gaan  over karakterontwikkeling. Dit thema zal besproken worden door Ian Commandeur (22). Hij is oefentherapeut mensendieck en is hierdoor expert op gebied van gedragsverandering. De kennis betreft de ontwikkeling van iemands karakter zal onderbouwd worden door uiteenlopende bronnen van de meest bekende Bijbelverhalen tot film referenties en persoonlijke ervaringen. Tot slot worden de Virgilianen uitgedaagd om hun eigen karakterontwikkeling in kaart te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *