VIRGIEL

Komende VIRGIEL bijeenkomst wordt verplaatst….

De leden krijgen nog persoonlijk bericht voor de nieuwe datum. Op de oorspronkelijke datum zijn ongeveer vijf personen afwezig wegens wintersport. De inleider van de avond is op deze datum afgezegd en wordt verplaatst naar een nieuwe datum.

Vorige keer hebben we geschreven over de Regel van Sanctus Virgilius (onze statuten).

Een van de punten is dat elk nieuw iemand die graag lid worden van Virgiel eerst gaat kijken of het iets voor hem of haar is. Zodra dat zo is, dan wordt hij of zij met een korte ceremonie ingewijd. De afgelopen bijeenkomst hebben we deze ceremonie voor de eerste maal uitgevoerd voor een nieuw lid. De mevrouw van de lachcursus was daarbij. Zij vertelde dat de ceremonie indruk op haar maakte. Je kadert het  lidmaatschap voor het nieuwe lid, maar ook voor de groep. Ook als iemand afscheid neemt van Virgiel, dan nemen we op een van onze avonden echt afscheid van iemand. Zo nemen we elkaar serieus binnen Sanctus Virgilius. Het is eigenlijk ook gek  dat als iemand ergens mee stopt hij of zij er de volgende keer niet meer bij is. Met een korte afscheidsceremonie  sluit je het echt goed af.

Virgiel kent een bestuur dat bestaat uit:

  • De prior of priorin, tevens voorzitter. Met het doel van Virgiel voor ogen bevordert de prior of priorin de harmonie en de geestkracht binnen Virgiel en bewaakt het onderlinge respect tussen de leden. Ook ziet de prior of priorin toe op goede omgangsvormen en op de inachtneming van dit reglement. De prior of priorin vertegenwoordigt Virgiel naar buiten.
  • De secretaris. Deze zorgt voor de continuïteit van Virgiel, legt gemaakte afspraken vast en bewaakt samen met de prior of priorin de onderlinge omgang. De secretaris houdt de ledenadministratie bij (ingangsdatum van het lidmaatschap, bevordering tot gezel, meesterschap).
  • De penningmeester. Deze heeft als taak om de financiën van Virgiel te bewaken, te regelen en hier verantwoording over af te leggen.
  • De redenaar. Samen met de prior of priorin bevordert de redenaar de inhoudelijke voortgang. De redenaar is verantwoordelijk voor de inhoud en opzet van de jaaragenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *