Verandering door gebed

Het is vandaag 6 augustus nu ik onderstaande schrijf.
Het is de dag waarop de Katholieke kerk de Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor viert. We zitten op deze datum nog volop in de vakantieperiode en zo ook de pastores. De vakantietijd vormt voor velen een prachtige tijd om even uit te rusten, misschien wel van een drukke baan maar mogelijk ook van de Corona-stress.
Dat de wereld van dit virus in de greep is, lijkt duidelijk, maar gelijkertijd ervaren we ook dat de wereld ‘’gewoon‘’ verder gaat, met alles erop en eraan. Zo zijn we gisteren enorm opgeschrikt door een explosie die in Beiroet/Libanon heeft plaats gevonden, een ontploffing die bij mij herinneringen opriep aan de vuurwerkramp in Enschede, waar een complete woonwijk werd weggeblazen. Wat een drama voor alle betrokkenen, waarvan ik mij kan voorstellen dat dit ook een aanslag kan betekenen op iemands vertrouwen in de toekomst, misschien zelfs wel in God.
Gelukkig geven de woorden van de apostel Paulus uit de heilige Schrift ons houvast.
Woorden die doordrenkt zijn van Geloof, Hoop en Liefde, waarvan de Liefde de grootste is.
Hiermee onderstreept Paulus dat het altijd de Liefde is die ons mensen verder helpt, een houding die hijzelf als een werkwoord heeft moeten ontdekken. Zo ontdekte Paulus dat de liefde bij hem ontbrak, totdat hij Jezus leerde kennen, die hem genas van zijn onrechtvaardige manier van denken, welke hem veranderde in een liefdevol mens.
Jezus nodigt ook ons mensen uit, om net als Paulus met Hem in gesprek te gaan, je hart voor Hem open te zetten en toe te vertrouwen aan wat daar ontbreekt. Uit ervaring maak ik vaak mee dat bidden niet voor iedereen meer vertrouwd aanvoelt en dat mensen daar soms bij geholpen moeten worden. Bidden is niet anders dan in gesprek zijn met God. Om daar een beetje extra ondersteuning aan te geven voeg ik het interview toe van de Italiaan Luigi Gioia, toen hij op bezoek was in de Abdij van Egmond. Ook voor hem is het meer dan duidelijk dat God de mens ondersteund in een gedaanteverandering van Geloof, Hoop en Liefde, die ons vraagt Hem daarvoor uit te nodigen.
Ik wens u allen een fijne voortzetting van de vakantieperiode en blijf in gebed met u verbonden.
Hartelijke groet, mede namens het pastores-team.

Diaken Hans Bruin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *