Steigers tegen de Kerk

Verschillende mensen vroegen zich af waarom er steigers aan de zuidkant van de kerk nodig waren. Misschien heeft u het zich ook wel afgevraagd.

Herstellen van Gordingen op het dak.

De steiger was nodig om de kop van een gording te herstellen van het lage dak. Dit is gedaan door bouwbedrijf Beers. Bij het hoge dak moest ook een gording kop worden hersteld, maar dat kon van binnenuit. Gordingen  zijn balken waarop het dak hout is gespijkerd. De gordingen – nodig om het dak hout op te spijkeren – steken ca. 15 cm in het metselwerk van de gevels, in dit  geval van de toren gevel. Een stukje van het dak hout (hierop worden de leien met haken bevestigd) van het lage dak is ook  vernieuwd incl. een stukje van de muurplanting, dit was ook niet best meer. Tevens is een kleine lekkage in de zak goot  ter plaatse van de aansluiting van het hoge dak tegen de gevel van de toren hersteld. De loden loketten ter plaatse van de aansluiting van het lage dak tegen de torengevel zijn ook vernieuwd.

Nog enkele klussen dienen zich aan om de kerk in optima forma te houden.

De monumentenwacht heeft bij haar laatste inspectieronde geconstateerd dat er stenen los zitten van de steunbeer afdekking. Dit moet nog uitgevoerd worden. Ook zijn er roosters  van de dakkapelletjes die hersteld moeten worden. Het betreft de vier draaibare roosters van de dakkapelletjes waardoor je naar buiten kan om het  dak en de goten te inspecteren. Deze  waren slecht maar zijn (kunnen) worden hersteld door Nico Bakker Frame bouw. Ook het dakkapelletje aan de westkant is niet zo best meer en zal nog nader moeten worden bekeken. We hopen dat herstel, indien nodig, van binnenuit kan gebeuren. Dat scheelt een slok op een borrel.

Ook was er nog een opmerking gekomen over de glas in lood ramen in de grote kamer aan de westkant in de pastorie. Dat gaat gelukkig goed. Heel vroeger waren dit tuindeuren. Die zijn dichtgezet en voorzien van voorzetramen  aan de buitenzijde. Het waren tochtgaten indertijd.

Zoals elk voorjaar lopen we alles weer na zodat de kerk in puike conditie blijft zodat we het goed overdragen naar de generaties die na ons komen.

Commissie werk aan de Kerk

Harm Beers   tel.  072-5713419
Nic Buter       tel.  072-5710688
Jan de Wit     tel.  072-5715593
Gerrie Groot  tel.  072-5716114

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *