Onderhoud nieuws in en rondom het H.Hart.

Het is u misschien opgevallen dat op zaterdag 05 oktober op het Sint Annaplein een
hoogwerker van René Jonker stond.

De commissie werk aan de kerk hadden een werkzaterdag ingepland en de hoogwerker was
nodig om bij de koppen van de steunberen te kunnen komen.
Nic Buter was in hoog in de lucht, weliswaar in het bakje, de steunberen aan het herstellen.
Het voegwerk wat los zat is er uit geslepen en opnieuw gevoegd.
De hele zuidkant is nu weer hersteld.
Ook bij de Noordkant willen we de steunberen nakijken en waar nodig herstellen. Maar daar
kunnen we nu (nog) niet bij met de hoogwerker. Dit lukt alleen als we bomen omhalen en dat
is een lastig verhaal dus zoeken we nog naar een oplossing.

Er was natuurlijk meer werk te doen.
* Het zwerfvuil rondom de kerk en kerkhof is weer geraapt.
* In de loop van een seizoen komen er altijd allerlei spullen die een keer gebruikt zijn
voor een viering o.i.d. die men wil bewaren. Maar hoe en waar. Dit is ook weer goed
gelukt.
* Kleinere onderhoudszaken zoals een kerkdeur die gerepareerd is.
* Boven op de zolder zijn de ankers aangedraaid van de spanten.
* De ophoping van stof , aarde en bladeren bij de ingang van de pastorie aan de randen
maakte dat er vuil kon groeien. Dit is ook weer schoongemaakt.

De woonruimte op de 2 e en 3 e etage in de pastorie gaat weer bewoond worden.
Met blijdschap verwelkomen we een nieuwe pastoor in De Noord.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit en nog nooit hebben we in de ruim 100 jaar dat onze
kerk bestaat zo’n jonge pastoor als voorganger in onze parochie mogen krijgen.
Hij komt bij ons in de pastorie wonen en dat vergt natuurlijk aanpassingen in de ruimtes die
nu frequent gebruikt worden door de diverse groepen.
Op de boven etage hadden we nog geen dubbelglas. Dit moest toch al een keer gebeuren en
dit is een goede reden om dit nu aan te pakken.
Verder zijn de gebruikelijke dingen wat bij bewoning dient te gebeuren als het schilderwerk
en behangen.
Op de derde etage heeft diaken Wim Timmer (de gevangenispastor) heel veel boeken en
religieuze snuisterijen staan. Daar dient hij nu een andere ruimte voor te moeten zoeken
omdat deze etage weer als slaapgelegenheid ingericht gaat worden.

Er zal vanaf januari een herschikking dienen te komen om de beschikbare ruimtes optimaal te
benutten voor alle groepen die hier gretig gebruik van maken. Dus uitwijken naar een andere
dag dan dat de groep gewend is. Ook zal er ruimte bij gezocht moeten worden. Hier wordt
over nagedacht hoe we dit positieve probleem moeten gaan oplossen.

Snoeiwerk op kerkhof en tuinen.
We willen u ook alvast op de hoogte brengen van de snoeiwerkzaamheden.
Het snoeiwerk op kerkhof en tuinen zal deze herfst of voorjaar worden aangepakt.

Het is er weer dik aan toe.

Zo bent u weer een beetje op de hoogte van het onderhoud van onze H.Hart van Jezus kerk
Onze kerk is in een optimale staat van onderhoud. Daar zijn we best wel trots op.

Commissie Werk aan de kerk
Jan de Wit
Harm Beers
Nic Buter
Gerrie Groot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *