Omzien naar elkaar, we doen het samen – Kerkbalans

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de

belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te

steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Door het niet doorgaan van vieringen komt er veel minder geld binnen, maar veel kosten gaan door. Ook staat er na de vakantie nog een grote van de pastorie op stapel. Daarom

de vraag: ‘Als het financieel mogelijk is, zou u dan iets extra op de rekening van de Kerkbalans willen storten. Wij zijn u er dankbaar voor.

NL27RABO 032 680 2657 t.n.v. Heilig Hart parochie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *