Het laatste Corona nieuws

Beste parochianen, vanwege de verspreiding van het corona-virus moeten we ook als parochies van de Vijfhoek maatregelen treffen. De ontwikkelingen gaan snel. Houdt daarom ook de websites en facebook in de gaten voor het laatste nieuws.

 


Vieringen in het weekend afgelast en op donderdagen afgelast
Vieringen met kwetsbare parochianen afgelast
Vanaf 14 maart jl. zijn alle weekendvieringen op zaterdagavond en zondag afgelast. Deze maatregel geldt tot donderdag 28 april. Hiermee sluiten wij aan bij het advies van de overheid en de Nederlandse Bisschoppen.

Ook in de verzorg- en verpleeghuizen (waaronder Sabinahof en Maria Mater) kunnen geen vieringen en andere bijeenkomsten worden gehouden.

 

De kerken zijn open
Op veel plekken zal geprobeerd worden om in plaats van de vieringen de kerken open te hebben voor stilte, een kaarsje en persoonlijk gebed. Op sommige plaatsen zijn de kerken ook open buiten de tijden van de vieringen.

Wulframkerk in Waarland:

  • Iedere woensdag van 10:00u tot 11:30u
  • De Mariakapel is elke dag open van 10:00u tot 16:30u

Hartkerk in De Noord: iedere dag van 9:00u tot 17:00u

Martinus in ’t Veld: de Mariakapel is elke dag open vanaf 9:00u

Kloosterkerk in Nieuwe Niedorp: de Mariakapel is elke dag overdag geopend.

 


Avondwaken en uitvaarten
Een belangrijke en lastige vraag is ook welke gevolgen de situatie heeft voor avondwaken en uitvaarten. Deze kunnen alleen in kleine kring worden gehouden. Per situatie zal in overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende oplossing. Er wordt de mogelijkheid aangeboden om op een later tijdstip een herdenkingsdienst te houden. Bij die gelegenheid kan door alle belangstellenden en met de gehele gemeenschap stil worden gestaan bij het overlijden.

Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en Pastoor Tilma is om voor iedere overledene een mooi en waardig afscheid te verzorgen. We hopen op begrip van nabestaanden dat we daarbij gebonden zijn aan de beperkingen die de huidige situatie met zich mee brengt.

 


Bijzondere vieringen en evenementen
Helaas moesten een aantal bijzondere vieringen en evenementen worden afgelast. Dit betreft onder meer:

  • De Stille omgang in Amsterdam en de wandeltocht die dag naar Amsterdam.
  • De viering in de Kloosterkerk op zondag 29 maart en de geplande informatie bijeenkomst aansluitend aan de viering.
  • De uitvoering van de Passion op zondag 5 april in De Noord.

Het is overigens mooi om deze dagen te merken hoeveel er binnen de parochies wordt georganiseerd! Het is heel jammer dat deze mooie initiatieven nu niet kunnen worden uitgevoerd. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt niet! Waar mogelijk halen we het later in.

 


Contact en pastorale zorg
De pastores zullen zich ook moeten beperken in hun contacten, met name als het gaat om ouderen en andere kwetsbare groepen. Huisbezoeken kunnen voorlopig niet doorgaan. Ze zullen telefonisch contact hebben waar dat zinvol is.

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de pastores, zeker bij ziekte en overlijden. Maar ook als u met vragen zit of behoefte hebt aan een luisterend oor. Voor praktische vragen kunt u ook terecht bij de voorzitter van de parochieraad. Zie hiervoor bij de contactgegevens.

Online informatie vindt u op:

  • Kloosterkerk (Nieuwe Niedorp): kloosterkerk.blogspot.com
  • Wulfram (Waarland): www.facebook.com/WulframkerkWaarland
  • Martinus (’t Veld): home.kpn.nl/a.ruiter41/martinusweb
  • Hart (De Noord): www.heilighartdenoord.nl
  • Familie (’t Kruis): www.heiligefamilieparochie.nl


Overig
Wij wijzen u op de mogelijkheid om thuis op zondag de viering op TV te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10 uur op NPO 2. Daarnaast zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een viering uit om 9.00 uur en om 19.00 uur. Radio Maria is te beluisteren via digitale radio en via internet (www.radiomaria.nl).

We willen alle vrijwilligers bedanken die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hebben nagedacht over activiteiten en samenkomsten. Soms moesten er lastige beslissingen worden genomen. Ondanks alles merken we door deze situatie ook de verbondenheid met elkaar. Laten we elkaar dragen en niet vergeten dat we gedragen worden. Het volgende gebed sluit daar bij aan.

 

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.

Houd gepaste afstand van elkaar, maar voel de verbondenheid!

Namens de parochies van de Vijfhoek,

Pastoor Tilma
Gea Klercq (vice-voorzitter)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *