Leven in vrijheid

Binnenkort mogen we weer onze stem uitbrengen. We leven in een vrij land, waarin iedere stem telt. Uit alle partijen en alle kandidaten mogen we zonder dwang een vrije keuze maken. Dat is een groot goed. Bent u al bezig om zich in de partijen te verdiepen? Of bent u op de hoogte van de uitgangspunten van de partij waarop u wil stemmen? Ergens voor kiezen, zonder dat je weet waarom je die keuze maakt, is natuurlijk meer willekeur dan vrijheid.

Vrijheid is een belangrijk woord in de veertigdagentijd. Met Pasen vieren we dat Jezus ons heeft bevrijd van zonde en dood. Hij heeft het kwade overwonnen en laat ons delen in zijn vrijheid. Hij sluit daarbij aan bij de weg die God steeds met zijn volk was gegaan. Fundamenteel voor het geloof van Israël was de bevrijding uit Egypte. Dáár leefden ze als slaven. Onder leiding van Mozes trokken ze weg, door de zee, door de woestijn, op weg naar het Beloofde Land.

In onze tijd wordt er veel over vrijheid nagedacht en geschreven. Soms is vrijheid problematisch, bijvoorbeeld wanneer mensen de vrijheid nemen om anderen te kwetsen of wanneer vrijheid vrijblijvendheid wordt. Dat doet de gemeenschap geen goed. Dat soort individuele vrijheid bestaat alleen als je je terugtrekt op je eigen eilandje. En of je daar gelukkig van wordt?

Zelf volgde ik deze week een online bijeenkomst om me te oriënteren op de verkiezingen. Interessante sprekers gingen in op kernwaarden voor de politiek. Wat me aansprak was het zoeken naar de verbinding. Vrijheid is iets wat we met elkaar delen en belangrijk vinden. Anders gezegd: leven in vrijheid doen we samen.

Dit brengt ons terug bij de veertigdagentijd. Het is goed om te werken aan je eigen vrijheid. Vasten, jezelf deze weken iets ontzeggen, helpt daarbij. Dat traint onze vrije wil. Tegelijk worden we opgeroepen om bij elkaar te komen en naar elkaar om te zien. De kerk moet een plek zijn waar we elkaar leren zien, elkaars verhalen kennen en groeien in verbondenheid. Vrijheid in gemeenschap: onder leiding van Jezus is dat de weg die God met ons gaat.

Het stembiljet ligt al klaar. Nu nog een keuze maken. Wat heerlijk dat we in vrijheid mogen leven.

Pastoor Tilma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *