Kerstmis 2020

Wat wordt het met Kerstmis? Die vraag wordt vaak gesteld. In deze onzekere tijden kunnen wij als pastores daar nog geen antwoord opgeven. Op dinsdag 8 december komt de regering weer met een update, betreffende de gedeeltelijke Lock down. Blijft deze gehandhaafd of wordt deze strenger of versoepeld. De bisdommen van Nederland overleggen met de regering en het RIVM over de dan te nemen maatregelen.

Pas dan weten we wat de mogelijkheden zijn en op welke wijze Kerstmis gevierd kan worden in onze kerken en parochies. Natuurlijk denken wij nu al aan de verschillende scenario’s om Kerstmis te vieren, met als leidraad de veiligheid voor iedereen. We mogen geen besmettingshaard worden.

Dit vraagt om geduld. We hopen na het bekend worden van de maatregelen van zowel de regering als de bisdommen u te kunnen vertellen hoe Kerstmis 2020 in de verschillende parochies gevierd gaat worden.

Namens het pastoresteam:

Toon Jorink, diaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *