Gesloten deuren – Pastoor Tilma

Beste parochianen, Leven, vrede en vreugde. Deze woorden horen bij het feest van Pasen. Woorden die Jezus zelf in de mond neemt. Hij is onze vrede, hij heeft al ons kwaad overwonnen en brengt ons vanuit het duister naar het vreugdevolle licht van Gods liefde. Het mag gehoord worden: de Heer leeft! In Hem vinden ook wij nieuw leven. Het besef dat Jezus was verrezen, drong niet direct door tot de leerlingen van Jezus. Voor hen was zijn dood een ontgoocheling. De lijdensweg van Jezus had al hun dromen teniet gedaan. Zijn kruis had een streep getrokken door hun hoop en verwachtingen. Teleurgesteld zaten ze bij elkaar, de deur uit angst gesloten. Maar zoals de zware steen voor het graf Jezus niet tegenhield, vormde ook de gesloten deur geen hindernis. Jezus kwam in hun midden en zei: “Vrede zij jullie.” Normaal gesproken komen we rond Pasen een aantal keer bij elkaar om stap voor stap met Jezus mee te leven, zijn weg te gaan, met Hem de beweging te maken van het duister naar het Licht. Dit jaar is alles anders. Een beetje onwerkelijk, nu we de mooie paasvieringen niet samen kunnen vieren. Ik hoop dat u vreugde beleeft aan de mogelijkheden die er wel zijn. Pasen vormt de kern van ons geloof. Ook in de tijd die we nu doormaken, biedt de Levende Heer ons een houvast en perspectief. De leerlingen van Jezus hebben dat ook ervaren. Voor hen was de ontmoeting met de Verrezen Heer een ervaring die hun leven voorgoed veranderde. In hun onzekerheid en verdriet, bracht Jezus hoop en diepe vreugde. Zij wisten: niets vormt een hindernis voor Gods liefde, Jezus is voor altijd bij ons. Dat vertrouwen mag het paasfeest ook in ons versterken. We mogen geloven dat de Heer bij ons is. Ook wij mogen ervaren dat alle beperkingen die ons treffen voor Hem geen hindernis vormen. Hij blijft ons leven vernieuwen en schenkt hoop, waar onze toekomst onzeker of moeizaam is. De Heer is in ons midden! Vanuit het duister gaan we mee naar het licht, goddelijk licht. Leven, vrede en vreugde. Zalig Pasen! Pastoor Tilma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *