Corona maatregelen aangescherpt!

Vieringen in het weekend afgelast Vieringen met kwetsbare groepen afgelast

Vanaf aanstaand weekend zijn alle vieringen op zaterdagavond en zondag afgelast. Deze maatregel geldt tot dinsdag 31 maart. Hiermee sluiten wij aan bij het advies van de overheid en de Bisschoppen.

Ook in de verzorg- en verpleeghuizen zullen geen vieringen en andere bijeenkomsten worden gehouden.

 
Vieringen die wel doorgaan

De viering in De Noord, iedere donderdagochtend om 9:00u, kan gewoon doorgaan en is zeker de moeite waard!

Op de woensdagavonden tijdens de vastentijd is er in De Noord een dagafsluiting om 19:30u. Deze worden verzorgd door Deo Vacare. Ook deze gaan gewoon door.

We willen u vragen om bij deze vieringen wat verspreider te gaan zitten in de banken en voor uw komst de handen te wassen.

 
Alternatieven

Wij wijzen u op de mogelijkheid om thuis op zondag de viering op TV te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10 uur op NPO 2. Daarnaast zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een viering uit om 9.00 uur en om

19.00 uur. Radio Maria is te beluisteren via digitale radio en via internet (www.radiomaria.nl).

Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om de kerken open te stellen. Dan bent u in de gelegenheid om even tot stilte en gebed te komen en/of een kaarsje aan te steken bij Maria. Natuurlijk kunt u zoals gebruikelijk elke dag terecht in de Mariakapel van verschillende van onze kerken. In De Noord is de kerk elke dag open en bent u welkom van 9:00u tot 17:00u.

 
Avondwakes en uitvaarten

Een belangrijke en lastige vraag is welke gevolgen het heeft voor avondwake’s en uitvaarten. Deze worden alleen in kleine kring gehouden. Er wordt de mogelijkheid aangeboden om op later tijdstip een herdenkingsdienst te houden. Bij die gelegenheid kan door alle belangstellenden en met de gehele gemeenschap stil worden gestaan bij het overlijden.

Per situatie zal in overleg met de nabestaanden gezocht worden nar een passende oplossing. Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en Pastoor Tilma is om voor iedere overledene een mooi en waardig afscheid te verzorgen. We hopen op begrip van nabestaanden dat we daarbij gebonden zijn aan de beperkingen die de huidige situatie met zich mee brengt.

 
Overig

Bepaalde activiteiten en samenkomsten binnen de parochies zijn inmiddels afgelast. In overleg zal per bijeenkomst gekeken worden wat verstandig is.

Ook de pastores zullen bij hun werk keuzes maken, bijvoorbeeld als het gaat om huisbezoeken. Bepaalde bezoeken of gesprekken kunnen op dit moment niet doorgaan.

De maatregelen zijn voor veel parochianen een moeilijk besluit, maar wij vragen om begrip en gebed.

 

 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *