Corona en de kerk

Beste parochianen,

Christen zijn is een kostbaar geschenk. Als je hebt leren bidden, neem je dat mee als houvast voor de rest van je leven. Als gemeenschap van geloof steunen we elkaar daarin. We onderhouden ons kerkgebouw als dierbare plek om bij God te zijn. Het vieren van de kerkelijke feesten zorgt voor vreugde en diepgang in de loop van ieder jaar. Het geeft ons troost om in tijden van verdriet bemoediging te vinden bij God.

Helaas moeten we ons in deze tijd aanpassen vanwege het coronavirus, net als iedereen. U heeft er in de afgelopen weken al een en ander over kunnen lezen. Het mondkapje is ook in onze kerken niet meer een vreemd gezicht.

Sinds juli was het weer mogelijk om in een aantal ouderenhuizen de vieringen te hervatten. Daarbij hebben we contact gehad met de leidinggevenden van de huizen. Niet overal bleek het mogelijk om de vieringen op dezelfde manier te hervatten. Waar het wel kon, bleek hoe waardevol het is om samen te komen voor gebed en het contact met elkaar. Nu de besmettingen weer toenemen, hebben de leidinggevenden van de huizen ons gevraagd om de vieringen weer op te schorten.

Inmiddels bent u ervan op de hoogte dat we in onze kerken ook het maximum van 30 personen hanteren. Dit geldt niet alleen tijdens de zondagsvieringen, maar ook voor andere vieringen en bijeenkomsten. Daarom heeft Allerzielen dit jaar een andere vorm gekregen. We hopen dat dit voor u evengoed een waardevolle manier was om stil te staan bij onze dierbare overledenen. In een aantal parochies is het gebruikelijk om ook met Sint Maarten de kinderen in de kerk te ontvangen. Dat hebben we dit jaar afgeblazen.

Ondertussen richten we onze gedachten op Kerstmis. Daarover is nog veel onduidelijk. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat het anders zal zijn dan andere jaren. De pastores, samen met de parochieraden en het bestuur, denken na over een zinvolle en mooie invulling. Inmiddels zijn er al goede ideeën ontstaan. We hopen in ieder geval een mooie livestreamviering aan te kunnen bieden. We houden u op de hoogte!

Het blijft een kostbaar geschenk: leven vanuit geloof, hoop en liefde. In een tijd waarin veel activiteiten weer op een laag pitje worden gezet, nodigen we u uit om het ritme van het kerkelijk jaar vast te houden. Sint Maarten, Sinterklaas, Advent en Kerst: ze geven kleur aan onze dagen. De moeite waard om ook dit jaar bij stil te staan.

Namens het pastoresteam,

Pastoor Tilma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *