Als je bidt gaat de hemel boven je open

Het oudste ritueel is het gebed en biedt ons handvatten om met het dagelijks leven om te gaan. Anselm Grün, de bekende Duitse benedictijner monnik, leert ons dat rituelen ook de tijd structuren en daar een heilige tijd van maken, een tijd die aan God toebehoort. Als we het oudste ritueel van gebed volgen dan ervaren we voor het eerst weer ruimte en perspectief, ook als we vaak thuis moeten werken en voor het grootste deel thuis leven. Zoals Anselm Grün zegt; als je bidt gaat de hemel boven je open. Voor het eerst ervaren we in ons isolement en in onze vermoeidheid de ruimte van de hemel: die geeft energie en vrijheid. En ze doen meer dan dat volgens die Duitse monnik: ze laten ons weer thuiskomen. Want als we bidden gebruiken we dezelfde rituelen en woorden als onze ouders en voorouders en delen we in iets dat groter is dan onszelf: onze familie en onze God. Als we bidden ervaren we diep in onszelf dat we niet alleen zijn. We bidden op de schouders van vader en moeder, van opa en oma. En in hen worden we gedragen door God.

Zondagse vieringen

In het vorige Contact heeft u kunnen lezen dat de kerken voor li­tur­gische vie­rin­gen met de nieuwe maatregelen van de regering vrijwillig terug gegaan zijn naar 30 personen.

De mensen worden in onze parochie telefonisch uitgenodigd om de zondagse viering te kunnen bijwonen. Het secretariaat doet dit aan de hand van de inschrijflijsten die elke bezoeker van de viering heeft geregistreerd. Deze lijsten worden gehanteerd  sinds de coronapandemie.  Wanneer u denkt niet op de lijst te staan of dat u ook de zondagse viering wilt bijwonen, bel dan even met het parochiesecretariaat of schiet een van de bestuursleden aan. Zij noteren u graag  op de lijst.

Het is wel lastig als je gewend bent om elke zondag naar de kerk te gaan en dit niet meer vanzelfsprekend is. De laatste keer was er voor mij geen plaats. In het Contact staan ook de vieringen van de andere kerken in de vijfhoek. Op  zaterdagavond was er een H. Mis in de Sint Martinuskerk in ’t Veld. Daar ging ik op de bonnefooi heen. De gastvrouw heette me van harte welkom. Zij vertelde me dat er altijd ongeveer 20/25 mensen komen  dus altijd plaats. Een prachtig interieur heeft de kerk

Van ’t Veld. Een mooie viering. Maar de kerkbanken zaten voor geen meter. Zo waardeer je nog meer onze warm beklede kerkbanken met ruim voldoende zitvlak.

Rozenkransgebed bij ons in de kerk.

Laatst vroeg iemand belangstellend over het rozenkrans gebed.

Iedereen gaat er maar vanzelfsprekend vanuit dat het wel bekend is dat bij ons het rozenkransgebed wordt gebeden.

Dat is natuurlijk niet zo. Het wordt in de zondagse viering bij de mededelingen vermeld en ook in ’t Contact maar dit is het dan.

In de Mariamaanden mei en oktober wordt in onze H. Hartkerk bij het Mariakapel elke dinsdagavond om 19.00 uur gezamenlijk het rozenkrans gebed gebeden.

De ene keer is het groepje mensen die rond de Maria kapel zit voor het rozenkransgebed groter dan de andere keer.

Bij het laatste rozenkransgebed telde ik 12 mensen waarvan de jongste 27 jaar oud was. Dit is wel een uitzondering want de meeste jongeren weten niet eens wat het Rozenkransgebed is. Het is niet door gegeven. Onze ouders hebben hun hele leven lang elke avond thuis het rozenkransgebed gebeden. Zoals zoveel mensen meer.

Dan ben je er mee vertrouwd en mee opgegroeid.

De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken (het zogenaamde Jezusgebed). Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept.

Met het eindigen van de oktobermaand zit het gezamenlijke rozenkransgebed in de kerk er ook weer op. Volgend jaar in de Mariamaand mei  bent u van harte welkom op dinsdagavond.

Kinderen Sint Josephschool bezoeken klassikaal de kerk is weer opgestart

De kinderen van de Sint Josephschool  zijn ook weer begonnen om klassikaal de kerk te bezoeken.

Anna Ursem heeft dit de eerste jaren gedaan met veel passie, professionaliteit en plezier. Zij heeft nu het stokje overgedragen aan Toine Stoop. Elders in dit Contact stelt hij zich voor. Dit is ook in de digitale Sint Joseph schoolkrant verschenen.

De structurele samenwerking tussen kerk, school en thuis loopt heel goed. Klassikaal komen de schoolkinderen in het na- en voorjaar naar de kerk en volgen zij een evenwichtig opgebouwd programma waardoor zij kennis maken met diverse aspecten van onze traditie.

Door dit project leren kinderen hoe het is om deel uit te maken van een gemeenschap die waarden kent en normen nastreeft. We leren kinderen op elkaar betrokken te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *