Algemene informatie R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De gegevens vindt u bovenstaand”

Kopij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen copyheilighart@gmail.com

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren uiterlijk zaterdag 30 mei voor 12 uur op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Webmaster: Sem Groot, info@heilighartdenoord.nl

Bloemengroep
In mei wordt de kerk versierd door Marianne Looyenstein en Marian Visser.

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN

Vanaf 1 juli hervatten we weer alle vieringen. In het kerkgebouw geldt de anderhalve meter regel. Daardoor zit er een maximum aan het aantal personen, maar we verwachten dat dit geen problemen oplevert. Voor alle vieringen geldt ‘reserveren bij de deur’: bij binnenkomst worden uw naam en telefoonnummer genoteerd. Natuurlijk gelden bij uw aanwezigheid in de kerk, de regels volgens het RIVM.

 

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 OM 9.00 UUR

Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE VAN 26 EN 27 SEPTEMBER 2020

26e zondag door het jaar

Eerste lezing uit de profeet Ezechiёl 18, 25-28 (Als een boosdoener zich afkeert van zijn slechte daden, zal hij leven)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 21, 28-32 (Een man had twee zonen. Wie van de twee heeft de wil van zijn Vader gedaan?)

 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 OM 10.00 UUR

Vormselviering met zang van het Vormselkoor. Voorganger Pastoor Tilma. Vormheer is Eric Fennis.

Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen, Cees Meester, Andre en Ank Veldman-Dekker, Ad Groen en zegen over zijn gezin.

Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Mette Blankendaal en Nathan Hof. Koster: Peter Danenberg.

DEZE VIERING IS ALLEEN VOOR DE GENODIGDEN VAN DE VORMELINGEN.

 

DONDERDAG 1 OKTOBER 2020 OM 9.00 UUR

Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE VAN 3 EN 4 OKTOBER 2020

27e zondag door het jaar

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 5, 1-7 (Ik wil zingen van mijn vriend en zijn wijngaard.)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgen Matteüs 21, 33-43 (De wijngaard wordt gegeven aan een volk dat wél vruchten opbrengt.)

 

ZONDAG 4 OKTOBER 2020 OM 10.00 UUR

Woord en Communieviering met zang van de Cantorij in aangepaste vorm. Voorganger diaken Jorink.

Gebedsintenties: Koos en Magda van der Hulst-de Koning overleden familie en zegen over het gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, Tiny Veldman-Overtoom kinderen en familie, Ad Groen en zegen over zijn gezin.

Lektor: Joke van der Voort. Misdienaars: Roos Ligthart en Maud Buter.

Koster: Gon Meester.

 

DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 OM 9.00 UUR

Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE VAN 10 EN 11 OKTOBER 2020

28e zondag door het jaar

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 25, 6-10a (De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan.)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 22, 1-14 (Het Rijk der hemelen gelijkt op een bruiloftsfeest.)

 

ZONDAG 11 OKTOBER 2020 OM 10.00 UUR

Viering verzorgd door de gebedsgroep met zang van het ritmisch koor in aangepaste vorm.

Gebedsintenties: Cor Deken, Nic. Borst, Afra Borst-Molenaar, dochter Lida en zegen over hun gezin, Ad Groen en zegen over zijn gezin.

Koster: Kees Berkhout.

 

DONDERDAG 15 OKTOBER 2020 OM 9.00 UUR

Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

’T VELD

Za 26 sept.   19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

Za 3 okt.      19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

Za 10 okt.    19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

 

WAARLAND

Za 26 sept.   19.00 Woord en communieviering met Piet Steur

Zo 4 okt.      10.00 Eucharistieviering met pater Jan Molenaar

Zo 11 okt.    10.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

 

NIEUWE NIEDORP

Zo 27 sept.  10.00 Eucharistieviering met rector L.D. Georges

Za 10 okt.    19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

UITVAARTEN

De kerkelijke rituelen en gebeden bij een uitvaart zijn ook in deze
tijd van grote betekenis. Gelukkig is het weer mogelijk om met meer
mensen bij elkaar te komen voor een afscheid. Per situatie zal in
overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende invulling.
Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en de pastores is
om voor iedere overledene een mooi en waardig afscheid te verzorgen. We
hopen op begrip van nabestaanden dat we daarbij gebonden zijn aan de
beperkingen die de huidige situatie met zich mee brengt. De parochie
biedt desgewenst de mogelijkheid om op later tijdstip een
herdenkingsdienst te houden. Bij die gelegenheid kan door alle
belangstellenden en met de gehele gemeenschap stil worden gestaan bij
het overlijden.

Sociaal steunpunt in de Noord, 7 dagen in de week bereikbaar op 06 – 854 48 404

De corona crisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord.

Wij willen voor alle inwoners in de Noord bereikbaar zijn.
U kunt telefonisch  terecht met al uw vragen, of een luisterend oor!
Het telefoonnummer 06 – 854 48 404  is opengesteld voor 7 dagen in de week.

U kunt er terecht met al uw vragen en of aanbieden van hulp, of andere creatieve ideeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *