Algemene informatie R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De gegevens vindt u bovenstaand”

Kopij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen copyheilighart@gmail.com

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren uiterlijk zaterdag 30 mei voor 12 uur op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Webmaster: Sem Groot, info@heilighartdenoord.nl

Bloemengroep
In mei wordt de kerk versierd door Marianne Looyenstein en Marian Visser.

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Het is in de huidige omstandigheden niet mogelijk om bij elkaar te komen op de zondagen en de donderdagmorgen vieringen.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Natuurlijk gelden bij uw aanwezigheid in de kerk, de regels volgens het RIVM.

VIERINGEN OP TELEVISIE EN INTERNET
Op televisie en op internet zijn een heel aantal vieringen te volgen.

Vieringen vanuit onze kathedraal in Haarlem
Beschikbaar via https://rkhaarlem.nl/vieringen/live/

Vieringen van de KRO vanuit Hilversum
Beschikbaar via www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk

Op 31 mei 2020 wordt er in de Heilig Hart Kerk weer een viering opgenomen en direct uitgezonden via de website en Youtube.

HEMELVAART 21 MEI 2020
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 1, 1-11 (Het verhaal over Jezus’ hemelvaart)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgen Matteüs 28, 16-20 (Jezus zendt zijn leerlingen uit en belooft met hen te blijven tot aan de voleinding van de wereld)

WEEKEINDE VAN 23 EN 24 MEI 2020
Zevende zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 1, 12-14 (Na Jezus’ hemelvaart blijven de leerlingen eensgezind volharden in het gebed)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 17, 1-11a (Het grote gebed van Jezus)
Gebedsintenties: Voor altijd in onze gedachten onze ouders Henk Danenberg en Bets Danenberg-Stoop en Alex Weel, Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, ter herinnering aan Jaap, Andre en Ank Veldman-Dekker

DINSDAG 26 MEI 2020
Rozenkransgebed van 19.00 – 20.00 uur

WEEKEINDE VAN 30 EN 31 MEI 2020
Hoogfeest van Pinksteren
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 2, 1-11 (Het eerste Pinksteren: de leerlingen worden vervuld van de heilige Geest en beginnen te spreken)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgen Johannes 20, 19-23 (Jezus zendt zijn apostelen en schenkt hun de heilige Geest)
Gebedsintenties: levende en overleden familie Jong-Schilder, Jaap Waij, Gre Waij-de Boer en Jan, Nic. Klaver en Ineke en zegen over hun gezin, Eef westmeijer en Bets Westmeijer-Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegn over hun gezin, Jan Mooij en zegen over zijn gezin, Adriaan van langen en zegen over zijn gezin, Cees Meester, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, Gre Ursem-Jong overleden familie en zegen over haar gezin.

WEEKEINDE VAN 6 EN 7 JUNI 2020
Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid
Eerste lezing uit het boek Exodus 34, 4b-6, 8-9 (De Her is barmhartig en medelijdend, groot in liefde en trouw)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 3, 16-18 (Uit liefde heeft God zijn Zoon gezonden om de wereld te redden)
Gebedsintenties: Riet Groot-Bakker, haar man Henk en zegen over haar gezin, Koos en Magda van der Hulst-de Koning, overleden familie en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, voor een jarige en zegen over hun gezin, overleden ouders van Schagen-de Moel en familie, in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen, Nic. Klaver en Ineke, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman, Esther en familie Oudeman-Groot.

REEDS AANGEVRAAGDE MISINTENTIES.
Heeft u voor de periode dat er geen vieringen gehouden kunnen worden een misintentie aangevraagd, wilt u dan doorgeven aan het secretariaat wat u met die intentie wilt doen. De pastores benoemen de reeds aangevraagde intenties in de vieringen die ze gaan houden zonder dat daar parochianen bij aanwezig kunnen zijn. U kunt ook aangeven om de intentie te verplaatsen naar een latere datum.  Het is mogelijk om dit door te geven tijdens de openingstijden van het secretariaat per telefoon, 072 – 57 113 34 of per mail naar: pastorie.de.noord@gmail.com

Voor de vieringen van de parochies ’t Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp verwijzen wij u naar de betreffende parochies.

UITVAARTEN
Kerkelijke uitvaarten zijn mogelijk in klein verband.
Neem hiervoor ten allen tijden contact op met de pastores.

Bij kerkelijke uitvaarten worden de richtlijnen van de uitvaartbranche gevolgd. Ondanks alle beperkingen, is er ruimte voor de kerkelijke rituelen en gebeden. Misschien wel juist in deze tijd geven die een houvast bij  het afscheid van een dierbare. De parochie biedt de mogelijkheid om op later tijdstip een herdenkingsdienst te houden. Bij die gelegenheid kan door alle belangstellenden en met de gehele gemeenschap stil worden gestaan bij het overlijden.

Per situatie zal in overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende oplossing. Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en pastoor Tilma is om voor iedere overledene een mooi en waardig afscheid te verzorgen. We hopen op begrip van nabestaanden dat we daarbij gebonden zijn aan de beperkingen die de huidige situatie met zich mee brengt.

Sociaal steunpunt in de Noord, 7 dagen in de week bereikbaar op 06 – 854 48 404
De corona crisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord.
Wij willen voor alle inwoners in de Noord bereikbaar zijn.
U kunt telefonisch  terecht met al uw vragen, of een luisterend oor!
Het telefoonnummer 06 – 854 48 404  is vanaf woensdag 25 maart opengesteld voor 7 dagen in de week.

U kunt er terecht met al uw vragen en of aanbieden van hulp, of andere creatieve ideeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *