Algemene informatie R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De gegevens vindt u bovenstaand”

Kopij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen copyheilighart@gmail.com

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren uiterlijk zaterdag 30 mei voor 12 uur op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Webmaster: Sem Groot, info@heilighartdenoord.nl

DOPEN

Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan pastoor Tilma, hij is bereikbaar op tel. 06 – 38345350

Kerkwerken

In oktober is de groep van mevrouw Ria Beers – Zut aan de beurt om de kerk op orde te brengen.

Bloemengroep
In mei wordt de kerk versierd door Marianne Looyenstein en Marian Visser.

NIEUWE CORONA-MAATREGELEN – U WORDT UITGENODIGD!

Ook in de kerk hebben we te maken met de nieuwe corona-maatregelen. We gaan terug naar een maximum van 30 personen per viering. Hoe gaan we dat organiseren?

Wij hebben de afgelopen tijd veel mensen mogen begroeten en geregistreerd. Daar gaan wij een totaallijst van maken. Vervolgens zullen we wekelijks op woensdagen 30 parochianen bellen om zondag naar de kerk te komen. Wanneer u dus niet gebeld wordt kunt u de viering ook niet volgen. Daarvoor in de plaats kunt u altijd de Eucharistie blijven volgen op de donderdagochtend.

Wij willen zo alle parochianen een gelijke kans geven om op zondag de viering te mogen vieren. Dit zullen wij de komende drie weken volhouden  en als er nieuwe berichten zijn dan kunt u die lezen op de website.

Een ander punt is het gebruik van mondkapjes. We willen u vragen om bij binnenkomst én bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plek zit en tijdens de viering is het niet nodig om het mondkapje op te houden.

NIET UITGENODIGD?

Sinds enkele weken nodigen we parochianen uit om naar de kerk te komen.
Op die manier kunnen we het aantal bezoekers op dertig houden. We houden
rekening met een eerlijke verdeling en kijken ook naar de misintenties.
Toch kan het zijn dat u niet bent uitgenodigd en dat wel graag zou
willen. Dan staat u niet op onze telefoonlijst. We vragen u om in dat
geval een mailtje naar het secretariaat te sturen of even te bellen op
dinsdagochtend.

Mailadres: pastorie.de.noord@gmail.com of telefoonnummer: 072 – 57 113 34.

Overigens kan het zijn dat u gehoord heeft dat er voor kerken een grondwettelijke uitzondering bestaat. Dat klopt, maar als parochie hebben wij te maken met het landelijke beleid van de bisschoppen. Zij hebben besloten om, gezien de ontwikkelingen rond het corona-virus, in de katholieke kerken terug te gaan naar een maximum van 30 personen.

De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid 19 en hun familieleden. In Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg, dat God hen veel moed en kracht geeft.

Namens het pastorale team wensen wij u sterkte in deze moeilijke periode.

 

Pastoor Tilma

We willen u vragen om de website van onze parochie in de gaten te houden voor de nieuwste informatie: www.heilighartdenoord.nl

Communie uitreiken.

U bent gewend dat degene die de H. Communie uitreikt zegt: ‘Lichaam van Christus’. Nu zal het zwijgend gedaan worden om mogelijk besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te laten zijn.

Wij vragen van u daar begrip voor.

 

Het pastorale team:         pastoor Tilma

                                       Diakens Hans Bruin en Toon Jorink

We willen u vragen om de website van onze parochie in de gaten te houden voor de nieuwste informatie: www.heilighartdenoord.nl

 

WOENSDAG 31 MAART 2021 OM 19.30 UUR.

Veertigdagentijd viering met momenten van bezinning en gebed. Voorganger is pastoor Tilma. Deze viering is ook online te bekijken.

 

WITTE DONDERDAG 1 APRIL 2021 OM 19.00 UUR.

Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger pater Jan Molenaar.

Misintenties: Gre Ursem-Jong, overleden familie en zegen over haar gezin.

Misdienaars: Anna en Sven Klaver. Koster: Rene van Langen.

(let op: gewijzigde aanvangstijd)

 

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 2021 OM 15.00 UUR

Kruisverering met de kinderen.

Koster: Gon Meester

 

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 2021 OM 19.00 UUR

Goede Vrijdagviering. In deze viering is er de kruishulde. U kunt dit doen door bloemen neer te leggen bij het kruis. De zang wordt verzorgd door de Cantorij. Voorganger pater Jan Molenaar samen met de gebedsgroep.

Koster: Peter Danenberg.

(let op: gewijzigde aanvangstijd)

 

WEEKEINDE 3 EN 4 APRIL 2021.

Hoogfeest van Pasen

Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen 10, 34a.37-43 (Petrus legt getuigenis af over het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 20, 1-9 (De Heer is opgestaan: het leven heeft de dood overwonnen.)

 

STILLE ZATERDAG 3 APRIL 2021 OM 19.00 UUR

Stille Zaterdagviering verzorgd door de gebedsgroep.

Koster: Gon Meester.

 

PAASWAKE ZATERDAG 3 APRIL 2021 OM 21.00 UUR

Gezamenlijke Paaswake viering met zang verzorgd door koorleden vanuit de Vijfhoek. Voorgangers zijn: pastoor Tilma, pater Molenaar, pater Remmers, diaken Jorink.

Deze viering is ook online te bekijken.

Misintenties:  Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun gezin.

Misdienaar: Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout.

 

PAASZONDAG 4 APRIL 2021 OM 10.00 UUR

Eucharistieviering met voorganger pater Jan Molenaar.

Misintenties: Piet en Greet Beers Oudeman en familie, in liefdevolle herinnering Nic. Mooij en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Ad Groen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, Gre Ursem-Jong, overleden familie en zegen over haar gezin, Henk en trien Groot en zegen over hun gezin.

Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Nathan Hof en Maud Buter. Koster: Peter Danenberg.

 

DONDERDAG 8 APRIL OM 09.00 UUR.

Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE 10 EN 11 APRIL 2021.

Tweede zondag van Pasen

Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 4, 32-35 (Lucas schetst ons de eerste kerk van Jeruzalem als een eensgezinde, solidaire gemeenschap)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 20, 19-31(Zalig zij die, zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen)

 

ZATERDAG 10 APRIL 2021 OM 18.30 UUR

Afsluiting 2de cyclus Vormsel. Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

ZONDAG 11 APRIL 2021 OM 10.00 UUR

Eucharistieviering met volkszang. Voorganger is Pater Jan Molenaar.

Misintenties: Voor onze lieve vader, moeder en overleden familie Beers-Bergmans en om zegen over hun gezin, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Tinyy Veldman-Overtoom en kinderen en familie, voor een jarige en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Ad Groen en zegen over zijn gezin.

Lector: Jos Mooij. Misdienaar: Ross Berkhout. Koster: Rene van Langen.

 

DONDERDAG 15 APRIL OM 09.00 UUR.

Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

 

WEEKEINDE 17 EN 18 APRIL 2021.

Derde zondag van Pasen.

Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen 3, 13-15, 17-19 (De God van het leven overwint zonde en dood)

Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Lucas 24, 35-48 (Jezus verschijnt aan de verzamelde groep van zijn leerlingen)

 

ZONDAG 18 APRIL 2021 OM 10.00 UUR

Woord en communieviering met volkszang. Voorganger is diaken Jorink.

Misintenties: Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Ad Groen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten.

Lector: Marga van Langen. Misdienaar: Sven Klaver. Koster: Gon Meester.

 

‘T VELD

Do. 1 apr.    19.00 Witte Donderdagviering met pastoor Tilma

Vr. 2 apr.     19.00 Goede Vrijdag viering met diaken Jorink

Za. 3 apr.     19.00 Stille Zaterdag met voorganger diaken Jorink

Zo. 4 apr.     10.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

Za. 10 apr.   19.00 Eucharistieviering met pater Remmers

Za. 17 apr.   19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink

 

WAARLAND

Do. 1 apr.    19.00 Witte Donderdagviering met pater Remmers

Vr. 2 apr.     15.00 Kinderkruisweg onder leiding van diaken Jorink

Vr. 2 apr.     19.00 Goede Vrijdagviering met pastoor Tilma

Za. 3 apr.     19.00 Stille Zaterdag met voorganger pastoor Tilma

Zo. 4 apr.     10.00 Woord en communieviering met diaken Jorink     

Zo. 11 apr.   10.00 Eucharistieviering met pater Remmers

Za. 17 zpr.   19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

 

NIEUWE NIEDORP

Do. 1 apr.    19.00 Witte Donderdagviering met pastoor Hoogenboom

Vr. 2 apr.     19.00 Goede Vrijdagviering met pater Remmers

Za. 3 apr.     19.00 Stille Zaterdag verzorgt door de werkgroep

Zo. 4 apr.     10.00 Eucharistieviering met pater Remmers

Za. 10 apr.   19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

 

 

UITVAARTEN

De kerkelijke rituelen en gebeden bij een uitvaart zijn ook in deze
tijd van grote betekenis. Gelukkig is het weer mogelijk om met meer
mensen bij elkaar te komen voor een afscheid. Per situatie zal in
overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende invulling.
Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en de pastores is
om voor iedere overledene een mooi en waardig afscheid te verzorgen. We
hopen op begrip van nabestaanden dat we daarbij gebonden zijn aan de
beperkingen die de huidige situatie met zich mee brengt. De parochie
biedt desgewenst de mogelijkheid om op later tijdstip een
herdenkingsdienst te houden. Bij die gelegenheid kan door alle
belangstellenden en met de gehele gemeenschap stil worden gestaan bij
het overlijden.

Sociaal steunpunt in de Noord, 7 dagen in de week bereikbaar op 06 – 854 48 404

De corona crisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord.

Wij willen voor alle inwoners in de Noord bereikbaar zijn.
U kunt telefonisch  terecht met al uw vragen, of een luisterend oor!
Het telefoonnummer 06 – 854 48 404  is opengesteld voor 7 dagen in de week.

U kunt er terecht met al uw vragen en of aanbieden van hulp, of andere creatieve ideeën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *