Over virgiel

Het doel van deze groep voor de kerk is meer jongeren betrekken bij het geloof en meer activiteit en bewustzijn ontwikkelen in de gemeenschap van ons mooie dorp De Noord. Deze groep is bedoeld voor jongeren tussen de 20 en 25 jaar oud, zowel gelovig als ongelovig, om wat verder te denken dan de dagelijkse gang van zaken – een beetje meer diepgang creëren. De basis van de groep bestaat uit de vormselbegeleiders van het jaar 2015/2016 en is aangevuld tot 25 mensen. Als naam van de groep hebben wij Sanctus Virgilius gekozen met als roepnaam Virgiel.

Aan het begin van de avond verdwijnen onze mobieltjes in de doos van Pandora en deze komen pas weer tevoorschijn aan het einde van de Virgiel avond. Zo zijn wij vrij om ons te concentreren op elkaar en op wat de avond zal gaan brengen.

Wij komen één keer per maand bij elkaar. We beginnen de avond met een half uur samen zingen. Daarna komen wij samen in de parochie en houden wij een halve minuut stilte, om rust en bezinning te creëren. Vervolgens geeft het bestuur een update van de lopende zaken (projecten, excursies, etc.) en begint onze thema-avond. Tijdens dit gedeelte van de avond hebben wij gastsprekers die een verhaal vertellen, een discussie starten of ons iets leren. Zo hebben wij tot nu toe iemand gehad die over Allerzielen sprak (een soort Christelijke dodenherdenking en hoe hiermee omgegaan wordt) en een persoon die zijn verhaal vertelde over zijn levenslange gevangenisstraf in Thailand als gevolg van drugssmokkel. We sluiten de avond gezellig af onder het genot van een biertje en een wijntje en praten nog even na over het zojuist besproken onderwerp.

Als jullie vragen hebben of ook lid willen worden van Virgiel, neem dan gerust contact met ons op. Als je lid wordt, dan ben je aanwezig op de vastgestelde avonden. Uitzonderingen daargelaten. Lidmaatschap bij Virgiel is niet geheel vrijblijvend, want er worden dingen georganiseerd en gastsprekers gevraagd.