Over de MOV

Wat is MOV?
De letters staan voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Via projecten wordt aandacht besteed in de vier kerken aan deze onderwerpen. De onderwerpen woorden meestal aangedragen vanuit landelijke organisaties of soms op individueel initiatief met goedkeuring van de Vastenactie. Bij het woord Missie kan men denken aan het werk van katholieke mannen en vrouwen in derdewereldlanden. In het kader van de Adventstijd en de Vastentijd wordt dan aandacht gevraagd voor projecten, b.v. scholenopbouw in Senegal. Bij het woord Ontwikkeling wordt aandacht gevraagd voor het opzetten van boerencoöperaties. Hier wordt de boeren geleerd hoe zij door samen te werken beter zaaigoed kunnen inkopen, sterker staan bij de verkoop van hun producten en er dus een eerlijke prijs voor kunnen krijgen. Hierbij sluit aan het werk van MOV-groepen die eerlijke producten – fair trade genoemd – verkopen. Bij het woord Vrede kan men denken aan de activiteiten in de Vredesweek, die ieder jaar eind september in diverse kerkgemeenschappen plaats vinden. In bijgaande documenten word vermeld wat dit inhoudt en wanneer er aandacht besteed wordt aan diverse projecten. De MOV geeft rechtstreekse ondersteuning aan bekende paters door:
 
De 40MM:
Pater Jan Molenaar: een weeshuis in Kameroen
Gerard Kraakman: in Kenia

Landelijke campagnes:

MIVA
Vastenactie – organisatie vastenmaaltijd, rondgang estafettekaars, deelnemers 1e H. Communie erbij betrekken middels spaardoosjes
De week van de Nederlandse Missionaris
Pax Christi
Wereldmissiedag
Advent
Ondersteuning aan projecten naar keuze in samenspraak met de Regionale MOV-
Nieuwe Niedorp, Waarland en Het Veld.