Over ons

In januari 2013 is onze vrouwengroep opgericht. De naam KenZe is afgeleid van het getal 15 in het Frans (quinze). Wij zijn 15 vrouwen, allemaal woonachtig in De Noord. We ontmoeten elkaar elke laatste donderdag van de maand om 20.30 u in de Pastorie om sociale, maatschappelijke en/of ludieke onderwerpen met elkaar te delen. Ons programma bestaat uit een korte vergadering met daarna een programma, dat door één van de vrouwen uit onze groep wordt verzorgd. 
 
Overigens was onze eerste bijeenkomst op 24 januari 2013, wat dus betekent dat we in 2018 ons eerste lustrum vieren!!

Agenda wordt verwacht..

Contact

Corrie de Koning – Voorzitter
Wilma Molenaar – Vice voorzitter 
Ria Boekel – Secretaris
Els v.d. Molen –  Penningmeester
Margret van Langen – Notuliste
 
Elk jaar wordt er uit onze groep een nieuwe schrijfster gevraagd om het Logboek bij te houden. De overige bestuursleden zijn langer dan 1 jaar lid van KenZe.