Over KBO

De KBO is de Katholieke Ouderen Bond. We zijn er voor de 50 plussers in onze gemeenschap. Per jaar worden er ongeveer 10 thema bijeenkomsten georganiseerd in Het Dorpshuis. Daarbij horen ook de Kerstmiddag, een excursie en de jaarvergadering. Doordat de politiek besloten heeft dat we langer thuis moeten blijven wonen (en dat is meestal niet verkeerd), is het prettig om af en toe met ouderen bij elkaar te komen: een sociaal gebeuren.
 
Activiteiten
De themabijeenkomsten beginnen op de middagen om 14.00 uur en op de avonden om 19.30 uur. Het jaarprogramma vindt u onderaan deze informatie. Dinsdagochtend is er van 9.30 tot 11.00 uur gym. Je kan je hier altijd bij aansluiten. Opgave bij Mary IJdema (5717526) Dinsdagmiddag is er van 14.00 tot 16.30 uur vrije inloop om te klaverjassen, keezen of hartenjagen. Opgave bij Wim Beers (5745923) Als lid krijgt u 10 keer per jaar een mooi magazine met veel informatie. Een èchte bond voor ouderen! Naast de gezamenlijke bijeenkomsten in de gemeenschappen is de KBO ook een organisatie die ouderen naar de politiek toe een stem geeft. Er zijn contacten naar de regering en de diverse politieke partijen. Op gemeentelijke niveau komen de Samenwerkende Ouderenbonden van Heerhugowaard (SOH) 4x per jaar bij elkaar en is er een vergadering in het gemeente huis met vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen. Tijdens deze vergadering brengen de SOH onderwerpen in die zij van belang achten voor de ouderen van Heerhugowaard.