Over deo vacare

Wat is Deo vacare ?
Deo Vacare is een mannengroep die zijn oorsprong vindt in Heerhugowaard “de Noord”. De groep is voortgekomen uit de parochie van de Heilig Hart kerk in “de Noord”. Maar je hoeft niet katholiek te zijn om erbij te horen en je hoeft ook geen “Noordender” te zijn. We willen geen exclusief katholieke groep zijn, we zijn juist geïnteresseerd in de inbreng van mensen uit heel Heerhugowaard en omgeving met een heel andere achtergrond. Dat kan voor iedereen verfrissend werken. Wat we wel verwachten is belangstelling voor en respect voor de katholieke traditie. 

Wat is onze bedoeling ?
Onze inspiratie halen we uit een oud Latijnse gezegde: “Verum, Bonum, Pulchrum”, dat wil zeggen “het Ware, het Goede en het Schone”. Om het “Ware” na te streven willen we als groep gezamenlijk bezig zijn met de onderwerpen die in deze tijd spelen en elkaar te helpen daarover een mening te vormen. We leven in een tijd waarin onze politieke, maatschappelijke en religieuze leiders steeds minder een baken en een voorbeeld zijn. De tijd van de “oude vanzelfsprekendheden” is voorbij. Dat betekent dat we meer op onszelf worden teruggeworpen, zelf moeten nadenken en zelf positie moeten kiezen. Als Deo Vacare willen we stilstaan bij onderwerpen die actueel zijn of die  belangrijk zijn voor onze innerlijke groei en voor de keuzes die we willen maken in ons leven. Daarbij geldt dat we niet met “waarheden” bezig zijn. Iedereen zal over elk onderwerp zijn eigen mening moet vormen en daar willen we elkaar bij helpen. Het gaat dan niet om gelijk hebben maar om eigen meningsvorming en onderlinge steun om tot een persoonlijke mening te komen. We brengen dit in de praktijk door tussen eind september en mei elke twee weken op woensdagavond bij elkaar te komen en een belangrijk of boeiend onderwerp onder de loep te nemen, vaak met ondersteuning van een spreker van buiten. Om een zekere lijn aan te brengen in de onderwerpen kiezen we elk jaar een jaarthema. Thema’s die we in de afgelopen jaren besproken hebben zijn bij voorbeeld: “Sterven en stervensbegeleiding”, “Wat is er na het sterven ?”, “Vergeving” en “Inspiratie”. Het “Goede” betekent voor ons dat we ook dienstbaar willen zijn voor de gemeenschap om ons heen.

We doen dat op de volgende manier:

  • We helpen het Lioba klooster in Egmond met het onderhoud van de kloostergebouwen
  • We doen actief mee met de “steprace” die jaarlijks wordt gehouden in “De Noord” om geld in te zamelen voor een aantal goede doelen.
  • In de vastentijd organiseren we elke woensdagavond een korte stiltebijeenkomst in de kerk van “De Noord” als een jaarlijkse gelegenheid voor persoonlijke bezinning.
  • We doen actief mee met de kerstviering in de kerk van “De Noord”. Dit is vooral bedoeld voor de katholieke Noordenders maar iedereen is welkom.

Wat doen we ?
Wij komen bij elkaar van eind september tot ergens in mei. De rode draad in ons seizoen is dat we elke twee weken op woensdagavond van 19.30 tot ca 22.00 uur bij elkaar komen. We beginnen met een half uur zingen onder leiding van een dirigent. We zingen voornamelijk Gregoriaans, bekende psalmen en Taizé liederen. Samen zingen bevordert het groepsgevoel en het onderling vertrouwen en het leert ons de schoonheid ervaren van deze traditionele muziek. Daarna wordt de avond geopend, is er koffie en gaan we aan de slag met het thema van die avond. Rond 22.00 uur ronden we af met een glaasje wijn of fris. Naast al deze serieuze zaken willen we het ook gezellig met elkaar hebben. Tijdens al onze bijeenkomsten is er ruimte voor een “kletspraatje” en in het voorjaar maken we met elkaar een wandel- of fietstocht in de omgeving (ons “Rondje Erven”). Ook onze “voorjaarsklusdag” in het Liobaklooster in Egmond is nuttig én gezellig.

Waarom een mannengroep ?
We hebben er bewust voor gekozen een mannengroep te zijn. Wij hebben niets tegen vrouwen. De meeste van ons zijn gewone getrouwde mannen met kinderen en soms kleinkinderen. Het is echter een feit dat gesprekken tussen mannen anders verlopen als er vrouwen bij zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de dingen die ons bezig houden als “mannen onder elkaar” te bespreken.

Heeft u zin om met ons mee te doen ?
Wij zijn als groep altijd op zoek naar meer leden.
U kunt ook bellen naar onze prior, Kees Berkhout, telefoon 072 5716743 of 06 26931822.

Als u er gewoon een keer een avond bij wilt zijn, bent u van harte welkom.