Vroomheid en dienstbaarheid

De bekende theoloog Erik Borgman – we hebben vorige jaar tijdens onze Rome jongerenreis samen de H.Mis gevierd in de Friesekerk – ziet twee woorden in crisis tevoorschijn komen.

Als je niet weer weet wat je moet doen, koester dan de rituelen in onze kerk. Want die vertellen je wat je moet doen in de moeilijkste situaties van het leven. Iets dergelijks heeft Erik Borgman ooit gezegd over de betekenis van katholieke rituelen. Zoals hij zoveel wijze woorden heeft gesproken over de kerk in ons leven. Die komt erop neer dat wij mogen optillen wat er in deze crisis aan moois en goeds gebeurt door gewone mensen vanuit hun bezieling. We hoeven niet te pronken, we hoeven geen grote woorden te gebruiken, we hoeven ook niet te zenden, we hebben vooral als taak op te tillen waar parochies, locaties, groepjes mensen en individuen iets waar maken van het visioen dat God ons niet aan ons lot overlaat.

Zijn antwoord was als altijd verrassend: vroomheid en dienstbaarheid. Want we kunnen nu niets anders laten zien dan dat we leven van God die met ons optrekt en die ons ook aanzet tot het goede. En daarbij moeten we vooral niet te grote woorden gebruiken en te ingewikkeld doen. Want deze crisis heeft ook duidelijk gemaakt dat de Mariakapel ineens het hart van ons leven is geworden. Die leidde een zieltogend bestaan maar heeft door de coronacrisis een opleving meegemaakt: er branden voortdurend kaarsen. Geen mens had dat een jaar geleden durven voorspellen: de Mariakapel is het middelpunt van ons kerkelijk leven geworden.

Nieuwe corona maatregelen, de kerken zijn de uitzondering.

Al tij­dens de pers­con­fe­ren­tie werd door premier Rutte een uit­zon­de­ring gemaakt voor kerken, wat gezien de latere publi­ca­ties op rijksover­heid.nl betekent dat voor li­tur­gische vie­rin­gen in kerk­ge­bouwen geen beper­king geldt voor het aantal aanwe­zigen, zolang de anderhalve meter gehandhaafd kan wor­den. Logisch want de besmettingen die in kerken plaats vinden is verwaarloosbaar met  0,1 %. De kerken gaan uiterst gewetensvol om met de ruimte die zij hebben. Zoals bekend hebben zij van het begin af aan steeds een goed coronaproof protocol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *