Prachtige musea / tentoonstellingen te bezoeken

Fashion for God
In Museum Catharijneconvent in Utrecht (www.museumcatharijneconvent.nl) is t/m
21 januari 2024 Fashion for God te bezichtigen. Deze tentoonstelling laat weelderige
modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze ‘haute couture’ uit zeven- en
achttiende eeuw zien.
Dwaal door balzalen vol rijkversierde kerkelijke koormantels en overdadig gebloemde
baljurken. Exclusief gemaakt én hergebruikt om te stralen op het altaar in de periode
van de schuilkerken. Buiten mocht je niet zichtbaar katholiek zijn, daarom
herbergden deze verborgen kerken prachtige liturgische kunstvoorwerpen en
paramenten. In die schuilkerkperiode schonken rijke vrouwen hun kostbare japonnen
aan de kerk om er kerkgewaden van te maken. Zo kon het gebeuren dat een priester
in een dure, roze gebloemde koorkap of kazuifel aan het altaar stond.
In SamenKerk van november vindt u een bon. Tegen inlevering van deze bon bij de
kassa van het museum ontvangt u één museummagazine ‘Catharijne’ cadeau (zo
lang de voorraad strekt).

Het jaar 1000
In de tiende en elfde eeuw – zeg: rond het jaar 1000 – veranderde er veel in onze
omgeving. Het landschap werd van zeventig procent wildernis rond 900 zo’n zeventig
procent gecultiveerd landschap (voor de landbouw) in 1100. Zo kreeg het
Oudnederlands de overhand in het westen (en verdween het Oudfries). In deze
periode ontstaat een ‘Nederland’, dat wij nu nog kennen: met dijken om ontgonnen
land, een burcht na elke rivierbocht en kerktorens aan de horizon. Het is de tijd dat
de bisschop van Utrecht over een gebied van Deventer tot aan de kust kerkelijk als
wereldlijk heer heerste, terwijl de machtigste persoon, de keizer van het Heilige
Roomse Rijk, het liefst in Nijmegen verbleef.
Ga op reis door onze streken rond het jaar 1000. Er zijn unieke voorwerpen te zien,
zoals het Evangelieboek van de Abdij van Egmond (door graaf Dirk II en Hildegonde,
rond 975 geschonken), de in 2021 met metaaldetector gevonden goudschat van
Hoogwoud, andere bijzondere archeologische vondsten, het borstkruis van Sint-
Servaas, enzovoort.

Deze bijzondere tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
(www.rmo.nl) is ook leuk voor kinderen en t/m 17 maart 2024 te bezoeken.
In het novembernummer SamenKerk vindt u een bon. Tegen inlevering van deze bon
bij de kassa van het museum ontvangt u bij één toegangskaartje één vrijkaartje (niet
bij andere kortingsacties of een museumjaarkaart).

Jouw verhaal in de kathedraal
De kathedraal is van ons allemaal. Het is de moederkerk van ons bisdom, de kerk
waar we de diaken- en priesterwijdingen vieren, maar ook waar de jaarlijkse
chrismamis (in de Goede Week) gehouden wordt, als we als parochies, parochianen
en pastores samenkomen. Dit najaar vieren we het 125-jarig jubileum van de
kerkwijding. In 1898 wijdde de toenmalige bisschop de nieuwe kathedraal van
Joseph Cuypers aan de Leidsevaart in om als kerk te kunnen gebruiken.
Vanwege dit jubileum is er de komende weken de tentoonstelling ‘Jouw verhaal in de
KoepelKathedraal’ te bezichtigen. Met foto’s, verhalen, schilderijen, eigen
kunstwerken vertellen parochianen en bezoekers over hun band met dit kerkgebouw.
T/m 17 december te bezoeken van woensdag t/m zondag (van 13.00-17.00 uur) aan
Leidsevaart 146, Haarlem. Info: www.koepelkathedraal.nl

Foto’s: Bavokathedraal/Martina Koolwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *