Eerste heilige communie

Wanneer kinderen in groep 4 zitten, worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding op de eerste heilige communie. Voor veel van hen geldt dat ze gedoopt zijn. Hun ouders hebben hen op de weg gezet van kerk en geloof. Bij de eerste communie zetten ze een volgende stap: vanaf dan mogen ze meedoen met de maaltijd van Jezus. We noemen die maaltijd de ‘Eucharistie’.

Het sacrament van de Eucharistie is het hart van onze gemeenschap. Iedere zondag komen we samen om God te danken, ons door Hem te laten voeden en te vieren dat we met Hem verbonden zijn door Jezus Christus. Zo geven we gehoor aan Jezus’ eigen opdracht bij het Laatste Avondmaal: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. In het brood en in de wijn is Jezus zelf bij ons. Door samen de Eucharistie te vieren groeit ook de onderlinge verbondenheid, worden we nog meer gemeenschap.

De eerste heilige communie is ieder jaar een groot feest. De kinderen worden actief betrokken bij de viering en leven toe naar het bijzondere moment om voor het eerst de communie te ontvangen.

Ter voorbereiding op hun eerste heilige communie komen de kinderen een aantal keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten maken ze op een voor hen begrijpelijke manier kennis met verhalen uit de Bijbel en met belangrijke onderwerpen binnen het katholieke geloof.

Iedereen mag natuurlijk meedoen met het Eerste communieproject ook als je niet gedoopt bent.

Opgeven kan via eerstecommuniedenoord@gmail.com