De feesten die we vieren

(hieronder gaat het 1e gedeelte over ‘beloken Pasen’ en ‘Politiek en Pasen. Dit was kopij voor het vorige Contact maar was vergeten dit in te leveren ! dus nu nog maar even dan is het niet voor niets geschreven)

 

BELOKEN PASEN:  Dit is de eerste zondag na Pasen.

Het betekent dat het paasoctaaf (acht dagen) wordt afgesloten. Beloken heeft met het woord luiken te maken dat sluiten betekent. Met beloken Pasen wordt dus de vreugde van Pasen afgesloten om over te gaan tot de orde van de dag.

We hebben met de Goede Week na de Paaswake onze veertig dagenvasten periode verbroken. Wie mee heeft gedaan met het vasten, ieder met zijn of haar eigen opdracht om iets te doen of te laten, niet te zwaar maar zeker ook niet te licht, heeft de vreugde hier van ervaren. (Gewoon lekker het gevoel te hebben dat je baas bent over je eigen wilskracht !)

Ons katholiek geloof beleven we met hart en ziel maar ook lichamelijk. Al onze zintuigen doen mee. Binnen het katholiek geloof nemen rituelen en symboliek een belangrijke plaats in. Als je echt in de beleving durft te staan wordt het leven zoveel mooier en intenser.

Politiek en Pasen

Vanaf Witte Donderdag heb je het lijdens Evangelie haast van uur tot uur mee kunnen maken.

Nooit eerder ging politiek Den Haag zo religieus de Paasdagen in – “dagen van bezinning” noemde men die in parlementaire kringen. De liberalen maakten er hun eigen passiespel van, met Mark Rutte als Jezus, die verraden en gekruisigd werd om enkele dagen later weer te herrijzen. Althans, dat was toch de hoop van de liberalen. ‘Een Judaskus ‘noemde een VVD’er het besluit van Christen Unie voorman Gert-Jan Segers om niet meer in een coalitie met Rutte te gaan zitten. De woordkeuze is interessant, en niet toevallig natuurlijk zo met de Goede Week en Pasen toen deze grote crisis zich afspeelde. Er is slechts één iemand een judasstreek geleverd en dat is Pieter Omtzigt. Het christendom is zo verweven met onze cultuur en ons dagelijks leven. Nochtans, hoeveel mensen hebben nog het benul in Nederland van de betekenissen van de woorden die gesproken en geschreven zijn ?

In de Rooms Katholieke traditie vieren we Pasen tot Pinksteren. Christus opstanding is te groot om in twee dagen te vieren.

Vanaf Pasen is het veertig dagen later Hemelvaart en vijftig dagen voor het Pinksterfeest.

Tot aan het feest van Hemelvaart horen we de opstandingsverhalen waar Jezus steeds verschijnt. De belofte die Jezus in de Handelingen doet, dat er een trooster zal komen, gaat in vervulling. God de maker van hemel en aarde, komt opnieuw naar ons toe. Dat is toch prachtig ?

Eerst kwam God als Jezus, als een kind in de kribbe, en straks komt Hij opnieuw dichtbij in de vorm van de Geest.

Hemelvaart.

Met Pasen was Jezus opgestaan uit de dood. Jezus blijft na Pasen veertig dagen bij zijn leerlingen. Ze trekken met Hem op en zien het belangrijkste: Hij leeft. Maar nu is de tijd gekomen dat ze op eigen benen moeten staan.

Jezus belooft dat de Heilige Geest zal komen en hen zal helpen. Ook dat hij op de laatste dag zal terugkeren. Jezus zegent hen met een opdracht: ‘Ga uit en onderwijs alle volkeren in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Vertel alles over mij wat je gezien en gehoord hebt!’

Toen steeg Jezus op naar de hemel. Bang en in de war blijven de leerlingen achter. Maria, de moeder van Jezus neemt hen onder haar hoede. Ze leert hen vertrouwen en al biddend te wachten op de Heilige Geest.

 

De betekenis van Kermis.

Dit jaar zouden we kermis in De Noord vieren van vrijdagavond 7 mei tot en met maandag 10 mei. Opnieuw, voor het tweede jaar, zal het geen doorgang vinden. Ontzettend jammer!

Iedereen van jong tot oud hebben iets met de kermis. We zijn van kinds af aan hier mee opgegroeid.

Kermis – kerkmis

Kermis is een katholiek kerkelijk feest.

De oorsprong van een kermis is ter gelegenheid van de naamdag van de kerk. Ook nam men wel een ander moment om de kermis te vieren  b.v. op de wijdingsdag of een andere feestdag van de parochiekerk van een plaats. Het woord kermis vormt een verbastering van kerkmis of kerke-misse. Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. In stedelijke gebieden verloor de kermis vaak zijn band met het religieuze feest dat eraan ten grondslag lag, maar in dorpen gaan beide soms nog hand in hand en gaat er op de wijdingsdag is er ook soms nog een processie met gildes, een fanfare enz.

Onze kerk is gewijd aan het heilig Hart van Jezus (deze staat op de kerkelijke kalender dit jaar op vrijdag 11 juni) en eigenlijk zouden we dan de kermis moeten vieren.

Nu vind ons kermisfeest meestal plaats in het weekend voor Hemelvaart. Behalve als de dodenherdenking er in valt en dan hebben we een late kermis.

De Noord heeft in ieder geval twee kermissen gekend.

In De Noord hadden we naast de nu nog bekende kermis ook nog de Hengstmannerkermis.

Deze kermis was voor en aan de zijkant van cafe de Hengstman van de fam.Baars, waar nu Kees Rood woont dit is naast de plantenkwekerij Zonneveld.  En heel vroeger was er de Frikker kermis bij het daar gelegen café de Vergulde Kikker heb ik uit overlevering horen vertellen.

Er is nog zoveel meer te vertellen over de kermis.

Voor vele mensen is de kermis ook een soort reünie om weer eens terug te gaan naar de plaats waar ze geboren en getogen zijn. Lekker met vrienden en familie maar ook nieuwe mensen ontmoeten. Lekker eten en drinken en om eens lekker gek te doen. Bovendien was en is de kermis een mooie gelegenheid voor jongeren elkaar te ontmoeten! Vroeger gingen de mensen niet zo vaak ergens heen en was de kermis bij uitstek de gelegenheid hiervoor.

De mensen van de kermis en onze vroegere pastoor van Genugten

Kermismensen reizen met hun familie van kermis naar kermis. Een kermisseizoen is van april tot oktober, zij wonen dan op een plek in de nabijheid van het kermisterrein in hun luxe caravans. Weet u dat er ook kermispaters zijn ? Onze vroegere pastoor van Genugten is ook een tijdlang kermispater geweest. Toen hij in onze parochie pastoor was werd hij af en toe nog weleens benaderd voor een doop of om de ziekenzalving enz. te komen doen op een of ander kermisterrein waar een kermis was neergestreken. Op de zondag tijdens de Zuid-Scharwouder kermis werd de H. Mis weleens gevierd in de tent van de botsautootjes. Als je daar dan een foto van in de krant zag was dit leuk om te lezen maar de link was voor veel mensen lastig te liggen. Voor u nu niet meer.

In Protestantse dorpen zoals Opperdoes, Broek op Langedijk enz. kent men daarom geen kermissen. Maar ook daar komen ze niets te kort. Zij kennen weer andere feesten. In Broek op Langedijk was Koningsdag altijd een groot volksfeest.

Een priesterstudent op snuffelstage in onze parochie

Zondag 11 april stelde priesterstudent Melle Punter zich voor in de viering waar pater Jan Molenaar de voorganger was. Wel mooi en bijzonder dat een priesterstudent in onze parochie een stage komt doen.

Melle is tweedejaars student aan de priesteropleiding van ons bisdom. Zijn stage is een zogenaamde snuffelstage. Dat betekent dat hij kennis wil maken met allerlei aspecten van de parochie. Hij is benieuwd naar de achtergrond van de mensen in ons dorp en naar de manier waarop we als parochie georganiseerd zijn. We hopen hem te ontmoeten al is het in deze corona tijd wel een stuk lastiger geworden om grote groepen te ontmoeten.

Wie is Melle Punter ?

Hij is tweede jaar priesterstudent is aan het Grootseminarie Sint-Willibrord in Heiloo.

Maar voordat hij roeping tot het priesterschap voelde heeft hij al een indrukwekkende studie achter zich.

Natuurkundige Melle Punter is 3 februari 2020 aan Wageningen University gepromoveerd tot doctor.

De dissertatie die Punter verdedigde, is getiteld The mechanics of soft porous solids: from hydrogel dynamics to fibrin compression. Het was “het resultaat van vier jaar onderzoek dat met deze verdediging succesvol werd afgesloten”.

Melle Punter studeerde na zijn eindexamen VWO aan het Hofstad Lyceum in Den Haag eerst Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens theoretische fysica aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij aan het instituut Boswell-Bèta, waar hij middelbare scholieren bijles gaf in exacte vakken.

Dr. Punter is thans tweede jaarsstudent aan het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam om zich voor te bereiden op het priesterschap. Deze opleiding bestaat uit een tweejarige wijsgerige vorming en een vierjarige theologiestudie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *