De feesten die we vieren

Palmpasen
Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.

Het verhaal over Palmpasen
De avond voor Palmzondag at Jezus met Lazarus en zijn zussen Maria en Martha.
Twee van de discipelen (apostelen) werden erop uitgestuurd, naar “een tegenovergelegen
dorpje”, om een veulen op te halen “waar nog niemand op gereden heeft”. Het veulen zou naast een ezelin staan; indien gevraagd moesten ze zeggen “dat de Heer het veulen nodig heeft en dat Hij het ook weer terug zou brengen”.’s Ochtends vroeg, legden de discipelen hun mantels op de rug van het dier, waarna Jezus erop ging zitten en naar Jeruzalem reed. Langs de weg stonden mensen die riepen: “Hosanna, gezegend is Hij die komt in de Naam des Heeren! Gezegend zij het Koninkrijk van onze vader David, het welk komt in de Naam
des Heeren! Ook spreidden ze hun mantels uit op de weg en haalden ze jonge takken van de bomen om die ook op de weg te leggen. Na Jeruzalem binnengereden te zijn, ging Jezus naar de tempel. Daar was het een drukte van belang; er werd gehandeld en geld gewisseld. Jezus joeg alle handelaars de tempel uit, hun tafels gooide Hij om. Na deze schoonmaak kwamen er allerlei zieken naar Hem toe die Hij genas. ’s Avonds ging Jezus weer terug naar Bethanië.

Met Palmpasen, begint de Goede Week. In heel de wereld denken mensen dan terug aan iemand die durfde te zeggen wat er gezegd moest worden, ook toen dat voor Hem zelf gevaarlijk werd.

 

Hoe vieren wij Palmpasen ? (helaas nu nog steeds met slechts 30 mensen)
Palmpasen vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis. In onze noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes. Bij het begin van de misviering zegent de pastoor de palmtakken met wijwater. Na de zegening volgt dan een processie met traditionele gezangen die herinneren aan het volk dat “Hosanna” riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Bij ons is deze processie in de kerk. De kinderen dragen zelf versierde palmpaasstokken en voorop loopt de ezel (op wieltjes) met een kind op de ezel die Jezus verbeeld.   De muziek heeft, zoals de hele dag, een wat verdrietige ondertoon, vooruitlopend op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door datzelfde volk verstoten werd. Dezelfde mensen die “Hosanna” riepen op Palmzondag, zouden “kruisig Hem” roepen op vrijdag. Er is tot op vandaag in dit opzicht nog niet veel veranderd ! Op deze dag wordt als evangelielezing voor het eerst het hele lijdensverhaal van Jezus gelezen; de tweede keer is op Goede Vrijdag. Tijdens het lijdensverhaal knielen de gelovigen enige tijd na de woorden: Jezus slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest.
Na afloop van de Mis worden de gezegende palmtakken thuis achter de kruisbeelden gestoken.
Waarom een palmtakje achter het kruisbeeld ?
Het is een symbool van overwinning en van vrede en voorspoed. Daarmee geven wij aan: De echte palm van de overwinning is door Jezus, behaald door voor ons te sterven op het kruis en: geef vrede en voorspoed aan dit huis.

Ook symboliseert het palmtakje: geef vrede en voorspoed aan dit huis.

Zelf onderzoek

Als je zwijgt op het moment

dat je zou moeten spreken,

al is het maar een keer,

dan heb je weer een leegte toegevoegd

aan de geschiedenis.

En in die leegte bloeit de dictatuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *