Bewust de veertigdagentijd in

Aan het einde van de carnaval, na Dikke dinsdag, begint met Aswoensdag de veertigdagentijd. Een periode van inkeer, matigheid en bezinning.

De laatste jaren is er een duidelijk hernieuwde belangstelling gegroeid voor het aloude vasten. De media besteden er aandacht aan en steeds meer mensen kiezen voor een jaarlijkse periode van matigheid. In De Noord kennen we het “Contract met je eigen wil” wat bij de vormelingen en begeleiders begonnen is en is uitgebreid naar ouders en andere parochianen.

Je gaat in de vastenperiode op zoek naar de grenzen van je eigen wilskracht. Jezelf iets ontzeggen of juist iets doen is hartstikke moeilijk, maar je wordt bewuster van het leven om je heen en de dingen die je doet. Je wordt minder slaaf van je eigen (vaak vastgeroeste) gewoontes. Je duikt de diepte in en na deze periode geniet je meer van dingen die je jezelf ontzegd of juist gedaan hebt.

Misschien wilt u die uitdaging ook wel een keer met u zelf aan om een vastenkuur te houden. Een periode om iets te doen of juist iets te laten Maar ook als een tijd om tot rust en bezinning te komen in onze zo jachtige maatschappij.

———————-

C O N T R A C T

MET MIJN WIL

voor VEERTIG DAGEN

Ik (naam)………………………………………………

neem mij voor de veertig dagen van 14 februari (Aswoensdag) tot en met 30 maart (Paaszaterdag) het volgende te doen/te laten (wat niet van toepassing is doorstrepen):

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Ik doe dit om deze periode bewuster bij de dingen stil te staan en om mijn wil te beproeven, zodat ik geen slaaf ben van mijn eigen (vastgeroeste) gewoontes. Ik kies niet voor gemakzucht en gezapigheid maar wil voelen wat vele mensen hier en elders in de wereld elke dag noodgedwongen ervaren. Ik heb iets gekozen wat haalbaar is maar ook niet al te gemakkelijk.

Plaats en datum: De Noord,…………………………

Handtekening:………………………………………..

———————-

Hé Vormeling, wat ga jij doen of laten veertig dagen lang!

Om er ook echt inhoud aan te geven bieden wij je het “Contract met je eigen Wil” aan.  Dit Contract is duidelijk niet iets voor doetjes & watjes! Maar dat snapte je al! Je gaat op zoek naar de grenzen van je eigen wilskracht.  Hoe sterk ben jij ??? Jezelf iets ontzeggen of juist iets doen is hartstikke moeilijk, maar je wordt bewuster van het leven om je heen en de dingen die je doet. Je duikt de diepte in en na deze periode geniet je meer van dingen die je jezelf ontzegd of juist gedaan hebt.

Wat je ook doet, of je het contract wel of niet invult, het is je eigen vrije keuze. Als je iets doet, hou je er dan ook aan, hoe moeilijk en verleidelijk het soms ook is om je eigen afspraak even te verbreken! Kijk niet kreunend en zeurderig of met een strak gezicht maar wees blij en opgeruimd. We weten evengoed wel dat je jezelf iets ontzegd hebt of juist iets doet. Je vult geen contract in voor de buitenwereld om te laten zien hoe goed je wel bent! Je doet het alleen voor jezelf en als je je er niet aan houdt, belazer je alleen jezelf.

We hebben alvast een paar ideetjes voor je op een rijtje gezet … Je mag natuurlijk ook iets anders verzinnen en als je erg hebberig bent mag je voor deze ene keer ook alles aankruisen.

Tijdens de vastentijd (  14 februari  –  30 maart 2024 ) neem ik me voor:

O Gedurende de veertigdagentijd één keer in de week naar een viering in de kerk.

O Geen snoep /chocolade gebruiken.

O Elke week iemand bezoeken waar je eigenlijk te weinig komt.

O Geen Whatsapp van Aswoensdag tot Pasen.

O Mijn kamer altijd opgeruimd achterlaten.

O Mijn konijn of ander huisdier zelf voeren en verzorgen.

O Geen chips en /of andere hapjes gebruiken.

O Behulpzaam zijn naar anderen (wel omschrijven hoe je dit denkt in te vullen).

O …..Boeken te lezen

O maximaal ……. uur / minuten per dag TV te kijken                                               

O Op tijd naar bed te gaan, namelijk om …. uur           

O Meteen na school aan mijn huiswerk te beginnen

O …. Keer extra op bezoek te gaan bij opa en oma

O Troep en zwerfvuil op te ruimen in mijn buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *