Aankondiging Kees van Lent

Goed Nieuws!


Per 1 februari 2024 wordt pastoor Kees van Lent, priester van het bisdom Haarlem-
Amsterdam aangesteld als administrator van het samenwerkingsverband Franciscus,
bestaande uit de parochies van Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Tuitjenhorn en Waarland, en
het samenwerkingsverband van Heerhugowaard De Noord en ‘t Kruis.
Een administrator heeft dezelfde rechten en plichten als een pastoor.


Pastoor Kees van Lent neemt de taken over van de deken Ivan Garcia in de hiervoor
genoemde samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de taak van administrator die
hij het afgelopen jaar op zich nam door het wegvallen van pater Gerard Remmers.
Pastoor Kees van Lent was tot zijn emeritaat 25 jaar werkzaam in de parochie van
Hoofddorp.


De bisschop heeft hem bereid gevonden om administrator te zijn in de hiervoor
genoemde parochies.


Pastoor Kees van Lent zal nauw samenwerken met de leden van het pastorale team
die al actief zijn in deze parochies. Pastoor wordt opgenomen in het pastorale team
van de regio Schagen.
Er staat veel op de agenda, dat vraagt een inwerkperiode. De pastorale zorg zal het
pastorale team blijven doen door middel van de bekende aanspreekpunten.
Beide besturen van de samenwerkingsverbanden heten pastoor Kees van Lent
welkom.


U zult zeker de komende tijd kennis met hem kunnen maken, daar hij voor zal gaan
in vieringen en vergaderingen van de locatieraden zal bezoeken.
Wij wensen hem een goede tijd toe. Wij danken deken Ivan Garcia voor al het werk
dat hij heeft verricht. Hij zal indien nodig ook nog voorgaan in vieringen, dus u zult
hem zeker nog wel eens ontmoeten.


De samenwerkingsverbanden Franciscus en Heerhugowaard-De Noord en ‘t Kruis,


Het pastorale team van het dekenaat Schagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *