Ween niet. De dood is niets, ik ben slechts aan de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis, zoals je het altijd hebt gedaan.
Zonder hem te benadrukken, zonder zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd geweest is.
De draad is niet gebroken! Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Nee, ik ben niet ver, maar juist aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en ween niet, als je van mij houdt.

Augustinus


Over Sint tekla
begrafenisvereniging

De begrafenisvereniging St. Tekla is opgericht in 1934 met als doel het zonder winstoogmerk verzorgen van een waardige uitvaart aan haar leden. Behalve de zaken genoemd in het dienstenpakket regelen wij ook die zaken waar u niet direct zelf aan denkt, zoals:
aangifte bij het gemeentehuis, advertenties in de dagbladen, de bloemen, de rouwkamer, de kerk, het bestellen van de koffietafel, het transport, de volgauto’s en verder alles wat nodig is voor een goede uitvaart.

De leden hebben inspraak bij het bepalen van het beleid. Eén maal per jaar roept het bestuur de leden bijeen voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Dienstenpakket:
De uitvaartverzorger regelt en verzorgt de begrafenis of de crematie

Afleggen
Gebruik van kistkoeler,
Rouwscherm en overig materiaal
Klokken luiden, avondwake en uitvaartdienst
Dragers bij de uitvaartdienst en avondwake
Afscheidsviering op een andere wijze
Condoleanceregister
Gebruik graflift
Naamplaatje op begraafplaats

Niet gebruikte diensten worden niet vergoed of verrekend.
In plaats van het afnemen van ons dienstenpakket kan ook worden gekozen voor een éénmalige uitkering van € 800,00.
Zie ook de prijslijst voor ons dienstenpakket.
Niet-leden kunnen tegen betaling gebruik maken van de diensten van St. Tekla.

Wat zijn de kosten?
De contributie bedraagt €17,50 per jaar. Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van onze vereniging. Ook als u ouder bent kunt u lid worden, u betaalt dan echter wel inschrijfgeld afhankelijk van uw leeftijd. De kinderen tot 16 jaar, mits deze in ons ledenbestand zijn bijgeschreven, vallen onder het lidmaatschap van hun ouders. Wijzigingen in de gezinssamenstelling doorgeven aan de penningmeester, evenals adreswijzigingen. Overschrijven naar/van een andere begrafenisvereniging wordt verzorgd door de penningmeester. Prijzen onder voorbehoud per 24 april 2019

Toen en nu
Van het allereerste begin van de vereniging hebben we geen stukken meer gevonden. Maar 8 maart 1965 werd het Huishoudelijk Reglement opnieuw vastgesteld, daarin staat ondermeer:

Art. 1.
In de Parochie van het H. Hart van Jezus te Heerhugowaard Noord bestaat een R.K. Begrafenisvereniging onder de bescherming van de “H. Tekla”. 

Art. 2.
Doel der vereniging is:
Alle leden een waardige begrafenis te geven, mits ze kerkelijk mogen worden begraven.

De Zeereerwaarde Heer Pastoor is geestelijk adviseur van de vereniging en heeft op alle vergaderingen een adviserende stem.

Het Bestuur bestaat uit de volgende heren:
G. Molenaar – voorzitter
P. Frederiks – secretaris
K. Oudeman – penningmeester
Jb. Bleeker – commissaris
S. Borst Wz. – commissaris 
Pastoor Berkhout – geestelijk adviseur

Nu anno 2019 is het reglement van 1965 helemaal niet meer van deze tijd. Onze vereniging wil juist mee gaan met zijn tijd en daar ook de dienstverlening op aanpassen. Daarom zijn we een vereniging voor en door mensen. Voor alle mensen, gelovig of niet gelovig, Katholiek of ander geloof. Er bestaat naast begraven uiteraard ook de mogelijkheid om te worden gecremeerd. Er bestaat de mogelijkheid tot traditioneel afscheid nemen in de kerk, maar ook de mogelijkheid voor een afscheid “zonder geloofsuitingen” of met een andere geloofsuiting. Wilt u kiezen voor een éénmalige uitkering in plaats van een dienstverlening, dan is ook die mogelijkheid aanwezig.

Heeft u vragen en/of opmerkingen bel of mail ons dan gerust. Maar ook als u ideeën heeft waar u met ons over wilt praten dan staan wij daar voor open.

Kortom alles is bespreekbaar en niets is onmogelijk.

Prijslijst leden Privacyverklaring Huishoudelijk reglement Statuten Notulen 2019 FINANCIEEL OVERZICHT 2019 FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Contact

Contact

Voor de verzorging van een begrafenis of een crematie kunt u dag en nacht contact opnemen met onze uitvaartverzorgster:

Els Beemsterboer
Tel: 06-34956504

Anita Messelaar
Tel: 06-20915051

Voor inlichtingen over een lidmaatschap kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Ellen Danenberg
penningmeestersttekla@outlook.com

Voor algemene informatie omtrent de begrafenisvereniging kunt u contact opnemen met de secretaris:

Mevr. S. Oudeman
Tel: 06-37303500

Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
BegrafenisverenigingTekla@outlook.com